Kiekvienas mokytojas žino, kad viena iš sėkmingos pamokos sąlygų – aiškiai suformuluotas pamokos tikslas. Reikia, kad jis būtų susietas su moksleivių asmenine patirtimi – būtų aktualus, svarbus, žadintų moksleivio širdyje žingeidumą, norą tobulėti.

Netradicinės, pamokos kitose, ne mokykloje, aplinkose-mūsų mokymo centre vis labiau kūrybiškesnės, apgalvotos, turi aiškius dalykinių, bendrųjų kompetencijų ugdymo tikslus. Ko siekėme, ką jautėme, keliaudami į specialiųjų poreikių mokyklą su pamoka- projektu „Priglausk angelą iš mano delno“. Kokio dalyko pamoka? Žmogiškumo! Koks jos tikslas? Išmokti ne tik gauti, bet ir duoti – dalintis šiluma, geromis emocijomis, užjausti ir suprasti kitą!

Šis vizitas jau tapo grupės K-17 gerąja tradicija : renkame žaislus, ruošiame sveikinimus, kuriuos įrašome į savo rankomis kurtus atvirukus, kepame saldžius prizus tradicinei Kalėdinei viktorinai, kuri šiemet tapo BEprotmūšiu ir sukėlė daug teigiamų emocijų, bei pareikalavo šį bei tą prisiminti, pašmaikštauti ir nusišypsoti. Programą vainikavo 2018 metų nominacijų įteikimas, kurios su humoro doze, dėmesiu ir noru pradžiuginti buvo paruoštos visiems renginio dalyviams-šeimininkams. Vaišinomės saldumynais, kurie buvo mūsų technologinio egzamino gaminių kepimo repeticija ir ………bendravome, šnekėjome, juokėmės, dalinomės idėjomis ir mintimis.

Kaip auklėtoja žaviuosi savo merginų ryžtu organizuoti šventę kitiems ir kitokiems – juk net toks paprastas dalykas, priimti kitokį ir jį suprasti, kai net atėjimas prie scenos kai kuriems mūsų šeimininkams yra iššūkis, nes jų judėjimas įmanomas tik su vežimėliu!

Pamoką užbaigėme, kaip ir turi būti – įsivertinimu ir refleksija. Gyvenimas visada tampa gražesnis, kai daliniesi tuo, ką turi. 

K-17 grupė ir auklėtoja V. Markevičienė nuoširdžiai dėkoja mokytojai Janinai Narbutienei už pagalbą, nuotraukas ir tiesiog buvimą kartu.

Anglų kalbos mokytoja metodininkė,K-17 gr. auklėtoja Viktorija Markevičienė