Vasario 23 dieną (ketvirtadienis) 13 valandą D.Poškos g. 23 

(Viešbučių ir restoranų sektorinis praktinio mokymo centras)

Darbotvarkė:

 1. Posėdžio darbotvarkės pristatymas.-Direktorius A. P. Grevas
 2. Mokymo centro 2016-2017 m. m.I pusmečio ugdomojo proceso veiklų pristatymas:
  • 2.1.Mokymo centro mokinių 2016-2017 m. m. I pusmečio mokymosi pasiekimų rezultatų pristatymas.-Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Šimukauskienė, skyrių vedėjos.
  • 2.2. Sektorinių praktinio mokymo centrų veiklos pristatymas.- MPT skyriaus vedėja Irena Žiužnienė, sektorinių praktinio mokymo centrų vadovė S.Andriuškevičienė.
  • 2.3. Mokymo centro I pusmečio projektinės veiklos pristatymas (rezultatai, perspektyvos).- Vystymo skyriaus vedėja R.Kateivienė.
  • 2.4.Pedagoginės-psichologinės pagalbos įtaka mokinių pažangumo ir lankomumo gerinimui bei socialinio- psichologinio saugumo užtikrinimui mokymo centre.-Soc.pedagogas A.Rožnys ir psichologė R.Gatelienė.
  • 2.5.Neformaliojo ugdymo veiklos pristatymas.-Metodininkė I.Vainienė.
  • 2.6.Bendrabučio gyventojų poreikių tenkinimas, ugdymo procesas bendrabutyje.-Bendrabučio valdytoja V. Šarikovienė, auklėtoja M.Maglionok.
  • 2.7. Pasirengimas profesinio orientavimo veikloms. – Mokytoja L. Uknevičienė.
  • 2.8. Kokybės vadybos veiklos.- Direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Šimukauskienė, metodininkė A. Gecevičienė.
 3. Kiti klausimai.

Mokymo centro Direktorius Alvydas Pranas Grevas