Mūsų Žemė – tik mažytė planeta Saulės sistemoje. Tai – vieninteliai mūsų namai, kuriuos turime saugoti ir globoti. Žmogaus įtaka Žemei didžiulė: miškai nyksta 40 ha/min greičiu, kasdien prarandama viena gyvūnų rūšis, kas savaitė – viena augalų rūšis. Viso pasaulio mokslininkai ragina gelbėti ne tik savo, bet ir visos Žemės egzistavimą. Šiam tikslui skirti ir Pasaulinės Žemės dienos renginiai.

VVM skyriaus pirmo kurso V17, PB17 ir SA17 grupių mokiniai aktyviai dalyvavo integruotoje biologijos, anglų kalbos ir etikos viktorinoje „Žemė – mūsų namai“. Buvo parengtos trijų turų užduotys: „100 gamtos ženklų“, „Ekologinė etika ir tu“, „Išmanusis protmūšis“. Mokiniams teko atspėti paukščių balsus, invazinius augalus, nykstančius gyvūnus, angliškai užpildyti kryžiažodį. Vyko rimta komandinė konkurencija. Laimėtojų laukė viliojantys prizai, o visų dalyvių – saldainiai.

Mokytojos Jūratė Bubienė, Daina Lasienė, Egidija Kontrimienė

Viktorina Žemės dienai