Taip jau sutampa, kad Lietuvoje dvi labai gražios šventės švenčiamos beveik vienu metu: šv. Valentino arba Meilės diena ir Lietuvos Nepriklausomybės diena. Ta proga Mokymo centro skyriuose vyko šventė. Direktorius pasveikino skyriaus bendruomenę su Nepriklausomybės švente, palinkėjo širdyse ugdytis šventus meilės Tėvynei jausmus bei įteikė Padėkos raštus labai gerai besimokantiems mokiniams.

Maisto technologijų skyriuje istorijos vyr. mokytojas Kęstutis Kasparas įtaigiai vedžiojo Lietuvos istorijos puslapiais, išryškindamas iškiliausias asmenybes, vedusias į Lietuvos Nepriklausomybės dieną. Muzikos mokytojos Virginijos Stunžėnienės vadovaujamas ansamblis gražiai papildė šventiškos pilietiškumo pamokos turinį.

Viešbučių ir viešojo maitinimo skyriuje renginio vedėjos Karolinos Serbentaitės perskaitytus istorijos faktus keitė įvairaus žanro mokinių atliekamos dainos. Po minėjimo VVM skyriaus bendruomenė iškeliavo į Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelį, kur vyko istorijos mokytojos Daivos Ažukaitės vedama pilietiškumo pamoka.

Meilės jausmas neatsiejamas nuo meilės jausmo Tėvynei ir visiems jos žmonėms. Džiugu, kad raudonose širdelėse tilpo ir valstybės vėliavos spalvos…

Gimnazijos skyriaus vedėja Birutė Sveikatienė,
Neformalaus ugdymo metodininkė Enrika Vėtienė

2020-02-16