Gražią spalio popietę V18 grupės mokiniai su auklėtoja D.Lasiene ir etikos mokytoja E.Kontrimiene aplankė unikalų ir vienintelį pasaulyje M.K.Čiurlionio muziejaus padalinį – Velnių muziejų. Plačiai pasaulyje žinoma kolekcija pradėta rinkti žymaus lietuvių dailininko, visuomenės veikėjo, profesoriaus Antano Žmuidzinavičiaus (1876–1966). Vieninteliame pasaulyje Velnių muziejuje saugoma per 3 tūkstančius velniukų – vaizduojamosios ir taikomosios dailės kūrinių, suvenyrų, kaukių ne tik iš Lietuvos, bet net iš 70 pasaulio šalių. Kasmet jame lankosi tūkstančiai svečių, kuriems itin smalsu patiems pažvelgti į šią paslaptingą mitologinę būtybę. Džiugu, kad mokiniai su dideliu dėmesiu apžiūrinėjo eksponatus, bandė rasti atitikmenų savo charakteriuose. Visiems buvo įdomu apžiūrėti ir dailininko butą bei dirbtuves. Mokytojoms tai buvo gera proga artimiau pažinti mokinius, sudominti juos kultūrine – pažintine veikla.

Mokytojos Egidija Kontrimienė, Daina Lasienė
išvyka į Velnių muziejų