2017 metų rugsėjo 4 – 6 dienomis Protugalijoje, Coimbros mieste vyko trečiasis ERASMUS+ programos partnerysčių projekto „The VET learning community – TVLC“ susitikimas. Susitikime dalyvavo projekto komanda – Vystymo skyriaus vedėja Rūta Kateivienė ir profesijos mokytoja Lina Butkutė.

Projekto tikslas – visapusiškas profesinio mokymo paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų kokybės kultūros gerinimas organizacijos viduje bei tvarios partnerystės su Europos profesinio mokymo organizacijomis kūrimas, keičiantis patirtimi ir iš jos besimokant.

Šį kartą švietimo kokybės ekspertai bei mentoriai teikė konsultacijas, kaip tobulinti kokybės kultūrą ir bendrą švietimo paslaugų kokybę organizacijose, pateikė informacijos, kokius instrumentus būtų galima taikyti bei kokiu būdu įsivertinti savo veiklą. Visi pristatyti instrumentai buvo išbandomi atliekant praktines užduotis tiek nacionalinėse, tiek tarptautinėse komandose. Diskutuojant su projekto partneriais tarptautinėse grupėse visos pristatytos organizacijos veiklos tobulinimo iniciatyvos buvo aptariamos, vertinamos, teikiamas grįžtamasis ryšys apie iniciatyvos įgyvendinimo galimybes. Tokiu būdu buvo mokomasi iš kiekvienos šalies patirčių, įgytų sprendžiant panašaus pobūdžio problemas.

Paskutinę projekto dieną taip pat buvo diskutuojama apie specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymo aspektus (inclusive education). Ši tema bus tęsiama kitame projektiniame susitikime, kuris 2018 metų pradžioje vyks Taline, Estijoje.