PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

Pardavėjas dirba mažmeninės prekybos firmose, pramonės įmonių prekybiniuose padaliniuose, įvairiose kitose įmonėse. Padeda užmegzti kontaktus tarp pirkėjų ir prekių produkcijos bei paslaugų pardavėjų, sudaryti sutartis, padeda tvarkyti įmonės veiklos dokumentus. Padeda atlikti prekių ir materialinių vertybių patikrinimą. Dirba elektroniniu kasos aparatu, kompiuteriu ir kita biuro technika.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Profesinę mokyklą baigęs specialistas dirba prekybos įmonių prekybos konsultantu, pardavėju. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, specialiuose kursuose. Galima aukštojoje mokykloje studijuoti vadybą ir verslo administravimą (baigus profesinę mokyklą ir stojant į aukštąsias mokyklas pridedami papildomi balai).