PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

Mokiniams po 12 kl.
Įgyjama IV lygio kvalifikacija.
Programos kodas P43101502, mokosi 7 mėn.
Tęstinio mokymo programos kodas T43101502, mokosi 5 mėn.  (turintiems aukštojo mokslo diplomą ar norintiems įgyti antrą profesinę kvalifikaciją)

Kelionių pardavimų agentas parduoda turizmo produktus ir atskiras turizmo paslaugas: remdamasis geru turizmo paslaugų ir produktų pažinimu išsiaiškina kliento poreikius, kvalifikuotai juos pasiūlo ir parduoda klientui. Konsultuoja klientus apie lankomas šalis ir turistinius objektus. Kelionių pardavimų agentas, naudodamasis šiuolaikine biuro technika, reklamuoja turizmo paslaugas, tvarko turizmo paslaugų pardavimo dokumentus, pardavimų apskaitą, jei reikia, pildo statistikos formas. Parduodamas turizmo paslaugas remiasi teisine turizmo baze / įstatymais. Lietuvių ir užsienio kalbomis teikia tikslią, teisingą informaciją klientui. Taip pat geba vadovauti pokalbiui, spręsti konfliktus.
PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Baigęs kelionių pardavimų agento mokymo programą, asmuo gali dirbti turizmo, kelionių platinimo agentūrose, kelionių organizavimo įmonėse. Siekiantysis aukštesnio išsilavinimo gali tęsti studijas aukštojoje mokykloje (baigus profesinę mokyklą ir stojant į aukštąsias mokyklas pridedami papildomi balai)