PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

Mokiniams po 10 kl. ir po 12 kl.

Įgyjama IV lygio kvalifikacija.
Programos kodas P43041101, mokosi 1 metus (po 12 kl.), P42041101 – mokosi 2,5 metus su viduriniu išsilavinimu
Tęstinio mokymo programos kodas T43041101, mokosi 9-10 mėn.

Apskaitininkas tvarko uždarųjų akcinių bendrovių, parduotuvių apskaitą, tvarko buhalterinės apskaitos dokumentus, kasos dokumentus, skaičiuoja piniginius srautus. Apskaičiuoja žaliavas ir atsargas, nuosavybę, pelną (nuostolius), gamybos išlaidas. Organizuoja kasos darbą, sudaro kasos ataskaitas, rengia inkasacijos dokumentus ir paruošia pinigus inkasacijai. Su klientais sudaro pirkimo ir pardavimo sutartis, sutvarko pardavimo išsimokėtinai dokumentus. Mažesnių įmonių apskaitininkas atlieka daug finansų tvarkymo ir buhalterijos darbų: rengia pirminius apskaitos dokumentus rankiniu ir kompiuterizuotu būdu, fiksuoja įmonės turtą ir skolas, tvarko pajamų ir išlaidų žiniaraščius, kitą buhalterinę dokumentaciją. Surašo materialinės atsakomybės sutartį, išima iš banko ir įmoka į jį pinigus, pajamuoja ir išmoka pinigus. Tvarko kasos orderius ir kitus apskaitos dokumentus.

 

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Baigęs apskaitininko mokymo programą asmuo gali dirbti apskaitininku, kasininku, buhalterijos tarnautoju įmonėse, prekybos centruose , parduotuvėse. Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje, įvairiuose kursuose, seminaruose. Siekiantysis aukštesnio išsilavinimo gali tęsti studijas aukštojoje mokykloje (baigus profesinę mokyklą ir stojant į aukštąsias mokyklas pridedami papildomi balai)