2021 m. gruodžio 21 d. projektų vadovė Raimonda Makaveckė dalyvavo Erasmus+ projekto „Flexiplant“ Nr. 2020-1-PL01-KA202-081486 partnerių susitikime Rezėknės technikume, Latvijoje.

Susitikimo metu projekto vadovas Grzegorz Orlowski pristatė projekto metu atliktą tyrimą apie situaciją kiekvienoje partnerio institucijoje ką profesijos mokytojai žino apie patiekalus iš augalinių produktų, ar juos taiko mokymo procese, ar populiarūs augaliniai valgiai tradicinėje šalies virtuvėje. Pagal atliktą tyrimą yra kuriama mokymų programa, kurią projekto vadovas taip pat pristatė. Programa susideda iš nuotolinių teorijos mokymų ir praktinių užsiėmimų. Šie užsiėmimai vyks 2022 m. gegužės mėn. Balstogėje, Lenkijoje. Partneriai aptarė šių mokymų praktinius klausimus bei mokymų vertinimo sistemą.

Susitikimo metu taip pat buvo aptarti projekto administravimo klausimai (finansinės ir administravimo ataskaitos, partnerių susitikimai, įdarbinimas, darbų atlikimo terminai).

Projektų vadovė R. Makaveckė