2015 metų informaciniame leidinyje „Švietimo panorama“ paskelbtas mūsų mokymo centro profesijos mokytojos Janinos Narbutienės straipsnis.

nauja tradicija2