Savaitraštyje „Ūkininko patarėjas“ Nr. 19, 2018 m. vasario 15 d. paskelbtas straipsnis “Lietuviška tradicinė duona kvepia gimtine” (p.8), kuriame profesijos mokytoja Salomėja Česnulevičienė kalba apie tradicinę lietuvišką duoną.

Ar turite kaimą? Ar matėte kaip mama ar močiutė pliko miltus paršiukams? Tokiu pat plikiniu prasideda ir duonutės kepimas.