Profesijos

Profesijos mokiniams su spec. poreikiais

Priėmimas

2021-2022 m.m. priėmimo dokumentai, tvarkaraščiai ir kita priėmimo informacija: skaityti plačiau.

Priėmimas į 9 ir 10 klases

Mūsų centre net ir bendrojo ugdymo dalykai mokomi siejant su gyvenimiška patirtimi bei praktiniais įgūdžiai, kurių tu įgysi praktinio mokymo užsiėmimuose, vykstančiuose moderniose laboratorijose. Per dvejus mokslo metus (9-10 kl.) tu įgysi pagrindinį išsilavinimą. Baigęs(-usi) 10 klasę (gimnazijos II kl.) būsi laukiamas(-a) gimnazijos skyriaus 11-oje klasėje ir galėsi siekti vidurinio mokslo atestato, kartu įgyjant pasirinktą profesiją.

Priėmimo dokumentai stojantiems į 9 ir 10 klases: skaityti plačiau.

Siūlome tau daugiau nei profesiją

MODERNIOS MOKYMO BAZĖS
Moksleiviai mokosi moderniai įrengtuose sektoriniuose praktinio mokymo centruose. Visos mokymosi patalpos yra aprūpintos naujausia įranga.

TVARKINGAS, SUREMONTUOTAS BENDRABUTIS
Bendrabučio kambariai renovuoti. Gyvenama po vieną arba po du kambariuose. Šiuolaikinė, nauja buitinė technika, sporto salė, kompiuterių kambarys, susirinkimų kambarys, skalbykla. Atsižvelgiant į šeimos socialinę padėtį, sudaroma galimybė atleisti nuo mokesčio už bendrabutį.

GALIMYBĖ DIRBTI IR MOKYTIS
Besimokantiems taikomos lanksčios mokymosi formos, sudaroma galimybė derinti darbą su mokymusi. Mokiniams, kurie įsidarbina ar jau dirba pagal specialybę suteikiama galimybė mokytis pameistrystės būdu.

PRAKTIKOS GALIMYBĖS UŽSIENYJE
Vykdomos mainų programos ir yra galimybė išvykti mokytis: Daniją Švediją, Norvegiją, Suomiją, Kroatiją, Slovėniją, Latviją, Estiją, Jungtinę Karalystę, Prancūziją, Italiją, Belgiją, Vokietiją. Apmokamos visos pragyvenimo ir kelionės išlaidos.

NEFORMALUS UGDYMAS
Mokymo centre galėsite lankyti: filmų kūrimo, floristikos, verslumo ugdymo, renginių organizavimo ir apipavidalinimo, sportinių žaidimų, muzikinės raiškos būrelius.

PRAKTIKA DIDŽIAUSIOSE LIETUVOS ĮMONĖSE
Bendradarbiaujame su didžiausiomis įmonėmis, kuriose po praktikos mokiniai dažnai pakviečiami įsidarbinti.