2018 m. kovo 18-24 d. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro direktorius Alvydas Pranas Grevas ir suaugusiųjų profesinio mokymo skyriaus vedėja Marytė Petkevičienė dalyvavo įgyvendinant ERASMUS+ programos projekto „Patirtis Europoje“ Nr. 2017-1LT01-KA116-035043 veiklas stažuotėje Paryžiuje, Prancūzijoje.

Stažuotėje dalyvavo Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos, Šiaulių profesinio rengimo centro, Alytaus profesinio rengimo centro, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos atstovai.

Vizito tikslas – pasisemti praktinio mokymo centrų patirties organizuojant pameistrystės mokymą, sužinoti apie Prancūzijos švietimo sistemą, įstatyminę bazę.

Priimančios organizacijos atstovė – EURL ARISTOTE direktorė, Sorbonos universiteto dėstytoja dr. Giedrė Cibulskaitė – Veršinskienė supažindino su Prancūzijos švietimo sistema, bendrojo ugdymo programomis, inovatyviais mokymo metodais, pristatė pameistrystės centrų ir profesinio mokymo licėjų skirtumus, pameistrystės privalumus, Lietuvos ir Prancūzijos profesinių praktinių įgūdžių realioje darbo vietoje lyginamąją analizę, Prancūzijos pameistrystės įstatyminę bazę, darbo sutartis su darbdaviu, pameistriu ir mokymo įstaiga. Prancūzijos mokesčių sistema, verslo kūrimo ir plėtojimo aplinka yra tiesiogiai susieta su profesiniu mokymu – visi darbdaviai moka mokestį, kuris skirtas švietimui, sukurta palanki praktikos atlikimo sistema.

Per 5 darbo dienų vizitą buvo aplankytos 5 švietimo įstaigos.

Prancūzijos 118 statybos pameistrystės centrų vienijančiame mokymo centre, centro atstovai išsamiai papasakojo apie jų vaidmenį sudarant švietimo mokymo programas, darbdavių dalyvavimą egzaminų komisijose, profesinių bazių modernizavimą, moksleivių motyvacijos renkantis profesiją skatinimą.

Virėjų ir padavėjų pameistrystės centre Lycee Belliard ir profesiniame licėjuje žavėjomės profesinio mokymo įranga, stebėjome darbo procesą, vyko diskusijos, kaip užtikrinti profesinio mokymo patrauklumą, lankstumą, ypač buvo akcentuojamas pameistrių mokymas, aptarti bendradarbiavimo su įmonėmis, kuriose dirba stažuotojai klausimai. Stebėjome praktinio mokymo pamoką licėjaus mokomajame restorane, kuriame, konsultuojant mokytojams, dirba mokiniai Nustebino mokytojo pastabumas: jeigu mokinys nemoka, mokytojas čia pat demonstruoja ir aiškina, o mokiniai visur mokiniai: klysta, taiso savo klaidas, tačiau šypsenos bei nuoširdumas viską išsprendžia.

CFA campus des metiers et de I‘entreprise vizito metu stebėjome automechanikų, kirpėjų, elektrikų, kepėjų, pardavėjų, virėjų specialybių mokinių mokomąjį procesą , diskutavome apie mokymo metodus, pritaikytus skirtingų gebėjimų mokiniams, modulines mokymo programas, pameistrystės diegimą.

CFA statybininkų pameistrystės centre stebėjome darbo procesą, diskutavome apie pameistrystės mokymo taikymą, jos naudą mokiniui, kitus privalumus.

Didžiausias įspūdis ir vizito patirtis – glaudus Prancūzijos profesinio mokymo įstaigų bendradarbiavimas su darbdaviais, palanki Prancūzijos švietimo sistema, orientuota į nemokamą mokslą, seniai taikoma pameistrystės mokymo forma. Prancūzijoje išvystyta sistema teikia abipusės naudos- tiek švietimo, tiek verslo atstovams.

Įdomi išvykos kultūrinė dalis. Aplankėme Luvro muziejų, Eliziejaus laukus, Triumfo arką, apžvelgėme Paryžių nuo Monmarto kalvos ir Eifelio bokšto. Paryžiaus Dievo Motinos katedra ir Šv. Jėzaus širdies bazilika privertė stabtelėti ir pagalvoti apie gyvenimą, kelionė Senos upe atskleidė Paryžiaus architektūros grožį ir didybę. Mėgavomės Prancūzų virtuvės ypatumais, ragavome gurmaniško maisto.

Kokybiškai organizuotas vizitas, dalykiška, profesionaliai sudaryta vizito programa ir jos išpildymas per trumpą laiką leido pasiekti vizito tikslus, pasisemti naujų idėjų ir įkvėpimo tęsti jau pradėtus darbus profesinio mokymo kokybės gerinimo ir pameistrystės mokymo organizavimo srityse.

Alvydas Pranas Grevas, Marytė Petkevičienė

Stažuotė Prancūzijoje