Šių metų lapkričio 17 dieną mūsų centro verslumo ugdymo būrelio mokinių mokomosios bendrovės “ROALY BAKERY” komanda: Kornelija Čepkauskaitė K17 gr., Ieva Raulinaitytė K17 gr., Kamilė Vaitkevičiūtė K17 gr. ir Kristina Kazlauskaitė MP-17 gr.dalyvavo renginyje Aleksandro Stulginskio universitete Ekonomikos ir vadybos fakultete, skirtame tarptautinei verslumo savaitei „Startuolių mugė – Tavo sėkmės startas”.

Renginį organizavo Aleksandro Stulginskio universitetas, ASU Ekonomikos ir vadybos fakultetas, ASU EVF Verslumo ugdymo centras, Kauno “Saulės” gimnazija, Lietuvos Junior Achievement.
Renginyje dalyvavo 26 bendrovės iš Lietuvos mokyklų. Komandos pristatė ne tik savo gaminius, bet ir pristatė savo veiklą ir jos rezultatus, savo sėkmes ir nesėkmes. MMB komandas vertino komisija, kurią sudarė atstovai iš įvairių verslo sričių, universiteto, bankų, savivaldybės ir kt.

Renginio metu vyko paskaitos mokytojams “Kūrybinis mąstymas ugdant verslumo kompetencijas” (lekt. Aistė Ragauskaitė) , “Į mokinio ir mokytojo partnerystę orientuoto mokymo kokybė”(prof. Sigitas Daukilas). Moksleiviai išklausė paskaitą “Kaip susikurti savo švogerių kraštą” (lekt. Mindaugas Samuolaitis).

Mūsų centro komanda laimėjo „Socialiai atsakingo verslo“ nominaciją ir prizą: ekoturizmo maršrutą pasirinktu sezono laiku bei dovanų kuponą – 10 nemokamų ASU dėstytojų konsultacijų verslo kūrimo ir vystymo klausimais.

Dėkojame mokytojai Giedrutei Ciukšienei už pagalbą ruošiantis renginiui.
Renginio akimirkos….
Startuolių mugė