Balandžio 8 d. LR Švietimo ir mokslo ministerijoje sprendėme profesinio mokymo klausimus:

1. kompetencijų vertinimo (LRVVKA akreditacija),
2. mokinio krepšelio ir praktinių mokymų (sutarta nuo LRVVKA išsiųsti ŠMM raštą dėl lėšų trūkumo profesiniam mokymui),
3. kvalifikacinio tobulinimo (restoranų gamybos vadovų aktyvus įsitraukimas),
4. mokinių virėjų įsidarbinimo (trišalės sutartys, galimos kompensacijos darbdaviui),
5. 5 lygio mokinio-šefo (privalomas darbo stažas, + vadybinės, personalo, apskaitos, marketingo žinios, papildomi dėstytojai – restoranų gamybos vadovai),
6. Sektorinių profesinių mokymo centrų galimybės (regionų profesinės mokyklos privalomai turi vykti į sektorinius kelti kvalifikacijos),
7. mokymų programos (susitikimas planuojamas gegužės 12 d.).

Kartu dalyvavo ir atstovai iš Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo
centro, Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos, Klaipėdos turizmo
mokyklos.

 

Jūratė Mikalkėnienė
LRVVKA vykdomoji direktorė

2016 04 SMM_1