Tik ką baigėsi respublikinė mokslinė – praktinė filosofijos konferencija, kurią kiekvienais metais rengia VDU ir KPKC. Mūsų mokymo centras, vienintelis iš visų profesinių mokymo įstaigų, yra nuolatinis šių konferencijų dalyvis. Šiais metais konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė mokiniai iš Vilniaus, Klaipėdos, Anykščių, Kauno Jėzuitų, ,,Saulės“, S.Dariaus ir S.Girėno gimnazijų. Pranešimų moderatoriais buvo VDU mokslininkai filosofai Tomas Kavaliauskas ir Adas Diržys. Mūsų mokymo centrą atstovavo Marija Eglė Kerzaitė  PB19 gr. (12 kl.) ir skaitė pranešimą tema – „Filosofinio mąstymo svarba šiuolaikiniame pasaulyje“ (Vadovė – Egidija Kontrimienė, etikos mokytoja ekspertė). Pasitelkiant įvairių autorių bei šaltinių medžiagą buvo pateikiama šiuolaikinės visuomenės situacija, nes  šuolaikinis pasaulis – tai keistas ir įdomus pasaulis, kai vyksta vertybių karas, tarp išpažįstančių moralinį prisitaikymą ir tarp tradicinių moralinių vertybių saugotojų. Eutanazija, dirbtinis apvaisinimas, homoseksualių asmenų santuokos – kasdieninė šiuolaikinė realybė, kuri jau nieko nestebina.

Tokiame šiuolaikinio pasaulio kontekste pranešime buvo keliamas klausimas – ką daryti? Atėjo laikas iš esmės transformuotis, prisitaikant prie naujų iššūkių ir pasikeitimų. O gal nuo kiekvieno iš mūsų priklausys būsimų kartų egzistencinė ateitis? Aristotelio, Platono, Senekos, E. Durkheim, V. Ališausko, L. Donskio, J. Baranovos ir kitų autorių argumentai rodo, jog būtent filosofija gali padėti šiuolaikiniam žmogui rasti tikruosius gyvenimo tikslus ir atskleisti jo paskirtį. Pranešime pateikiama išvada, jog filosofija gali tapti užuovėja žmogui, susidūrusiam su gyvenimo sunkumais, neteisybe ar netektimis, ji gali tapti kelrode žvaigžde, padedančia suprasti savo žmogiškąją prigimtį ir paskirtį, rasti savo vietą gyvenime.

Malonu, jog mūsų pranešimas rado atgarsį konferencijos diskusijose. Džiugu, jog mūsų centro mokiniai tokiose konferencijose jaučiasi lygiaverčiais su kitais dalyviais.

Etikos mokytoja Egidija Kontrimienė