Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras 2017 m. rugsėjo 27 d. organizavo seminarą „Dalykinis integravimas karjeros kompetencijų ugdymui“. Seminare dalyvavo mokymo centro karjeros specialistė Elinga Matusevičiūtė.

Ugdymas karjerai yra procesas, kurio metu yra siekiama ugdyti mokinių kompetencijas, kurios leistų sėkmingai pasirinkti profesinį kelią ir plėtoti savo asmeninę karjerą. Šiandieniniame darbo pasaulyje yra svarbu tapti specialistu, kuris išmano keletą veiklos sričių, geba prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių, todėl tarpdisciplininis ugdymas pamokose tampa pagrindiniu įrankiu, kuris besimokančiajam gali padėti reaguoti į kintančią aplinką ir tapti sėkmingu specialistu. Kryptingas ugdymo karjerai integravimas į pagrindinį dalyką sustiprina mokymąsi, kadangi yra išryškinamas realaus gyvenimo kontekstas, nes pagrindinis tokios pamokos tikslas yra padėti mokiniui įsilieti į darbo rinką, kuomet iš mokymosi aplinkos jis patenka į profesinio apsisprendimo kryžkelę. Integruotoje pamokoje mokymasis apima visapusišką asmenybės ugdymą, kadangi ugdymo turinyje yra apjungiamos kelios disciplinos, kurios mokiniui padeda atpažinti savo stipriuosius asmeninius gebėjimus, kurių taikymas ugdo motyvaciją aktyviai kurti savo karjerą ir sąmoningai pasirinkti profesiją.

Seminaro metu karjeros specialistai buvo supažindinti su dalykinio integravimo būdais bei modeliais, kurie padeda atskleisti ugdymą karjerai, kaip vieną iš dalykinio integravimo temų. Seminaro dalyviams taip pat buvo išdalinta metodinė medžiaga.