Šiandien vis dažniau susiduriame su kitataučiais ne tik mokymo centre, bet ir šalyje, todėl tautinės tolerancijos puoselėjimas – vienas iš prioritetų ugdant jaunuolius pilietiškais ir patriotiškais žmonėmis. Neformalaus švietimo centro pasiūlytas edukacinis projektas „Kultūrų ratas“ sudomino ir mūsų mokyklos etnokultūros būrelio narius. Nutarėme rinkti medžiagą apie tautinę mažumą – Lietuvos romus, jų tradicijas, kulinarinį paveldą, šeimos vertybes, vestuvių ir laidotuvių papročius. Dalį surinktos medžiagos – apie romų kalbą – pristatėme ,,Kalbų dienos“ šventėje mokykloje. Visą medžiagą labai gerai įvertino Neformalaus švietimo centro specialistai, todėl buvome pakviesti dalyvauti projekto baigiamajame renginyje Vilniuje. Mūsų darbas buvo pristatytas renginio pradžioje. Gavome padėkos raštus, stebėjome etnokultūros raiškos pasirodymus, susipažinome su tautinių mažumų kultūra.

Etnokultūros būrelio vadovė Egidija Kontrimienė

Kultūrų ratas