(lietuviškai: projektas mokyklose kovojant su lyčių nelygybe)

APRAŠYMAS

Projekto trukmė 2019 spalis – 2021 birželis

Projekto tikslas yra skatinti socialinę įtrauką, adresuojant šias temas:

 • Lyčių lygybė / lygios galimybės
 • Darbo rinkos klausimai, įskaitant karjeros orientavimą / jaunimo nedarbą
 • Užsienio kalbų mokymas ir mokymasis

Šio projekto inicijavimo pagrindas yra dalijimasis gerąja patirtimi, skatinant lyčių lygybę darbo rinkoje ir švietime. Papildomi projekto tikslai – anglų kalbos ir socialinių įgūdžių ugdymas. 17 – 19 metų moksleiviai praleis daug laiko aplinkoje, kurioje vykdomas projekto darbas ir ugdomi tokie įgūdžiai kaip kūrybiškumas, bendravimas, bendradarbiavimas ir kritinis mąstymas.

Projektą sudaro iš keturi mokinių mainų susitikimai. Kiekviename susitikime dalyvaus  8 mokiniai ir 2 lydintieji asmenis. (Pačiau skyrelyje ATRANKA)

Susitikimai numatomi:

 • Belgijoje – 2019 m. lapkričio 17 – 22 dienomis,
 • Italijoje – 2020 m. balandžio m.,
 • Turkijoje – 2020 m. spalio m.,
 • Lietuvoje – 2021 m. gegužės m.

Projektą koordinuoja: GO! atheneum Lier Campus Arthur Vanderpoorten (Belgija)

Projekte kaip partneriai dalyvauja:

 • IPSSEOA “Filippo Buscemi” (Italija),
 • Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras (Lietuva)
 • Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turkija)

ATRANKA

Projektą sudaro iš keturi mokinių mainų susitikimai. Kiekviename susitikime dalyvaus  8 mokiniai ir 2 lydintieji asmenis.

Moksleiviai turės pateikti paraiškas,  siekdami dalyvauti projekte. Su kiekvienu kandidatu vyks trumpas pokalbis.

Kriterijai kandidatams (mokiniams):

 • mokiniai turi būti 17–19 metų amžiaus;
 • jie turi būti patikimi ir darbštūs, norintys atlikti papildomas užduotis, kurias atneša projektas;
 • jų anglų kalbos žinios turėtų būti aukšto lygio (gebantys susikalbėti);
 • jie turėtų būti tolerantiški, atviri.

Visi personalo nariai gali pretenduoti lydėti mokinius, pagal projektą prioritetas bus teikiamas personalo nariams, kuria geba komunikuoti anglų k. ir dėsto šiuos dalykus: ekonomiką, psichologiją, anglų k. ar humanitarinius mokslus.

DOKUMENTAI:

Atrankos dokumentai mokiniams:

Atrankos dokumentai personalui:

VEIKLA

Pirmasis partnerių susitikimas ir mokinių mobilumas – 2019 m. lapkričio 17-22 d., Lier, Belgija.

Šis projektas vykdomas gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.