Pavasariškai saulėtą ir šiltą vidurdienį – balandžio 21-ąją – gausiai į šventinę literatūros popietę susirinkę poezijos gerbėjai – mokiniai ir mokytojai – nekantriai laukė išskirtinio susitikimo su pamirštu žymiu Lietuvos kūrėju – Robertu Keturakiu, ir Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centro leidyklos direktoriumi Valdu Kubiliumi.
Įžanginį žodį tarė renginio iniciatorė – Birutė Sveikatienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė, gimnazijos skyriaus vedėja. Šiltai pristačiusi garbingus svečius, pabrėžė, jog Robertas Keturakis – vis dar pamirštas kūrėjas Lietuvos mokyklų programose.
Iš gerbiamo individualistinės, meditacinės lyrikos poeto Roberto Keturakio, į lietuvių literatūrą atėjusio XX a. 7-ajame dešimtmetyje, lūpų skambėjo eilės ir kitų mėgstamiausių autorių – Jono Aisčio, Henriko Radausko, Vinco Mykolaičio-Putino – kūriniai. Buvo jaučiama didžiulė poeto kūrybinio darbo patirtis ir prasmė.
Vyresniosios kartos rašytojas, aktyvus tautos politinių ir visuomeninių įvykių, literatūrinių renginių dalyvis, prisiminė nelengvą savo gyvenimo ir kūrybos kelią, atsakė į susirinkusių smalsuolių klausimus. Poezijos riterio žodžiai daugeliui suvirpino širdis.
Roberto Keturakio kūryba daugialypė: žmogus ir tėvynė, žmogaus savasties paieškos ir įprasminimas, tradicinio lietuviško kaimo tradicijos, prigimtinis žmogaus pasaulis, gyvenimo prasmės ir vertės, egzistencijos laikinumo problemos.
Kūrybinį palikimą sudaro 25 įvairių žanrų knygos. Dar laukia naujos knygos – geriausių eilėraščių rinktinės “Nakties baltieji debesys” (2016 m.) – pristatymas. Už kūrybinę veiklą rašytojas yra ne vienos literatūrinės premijos laureatas ir poezijos konkursų diplomantas (2016 m. duomenimis, įteikta 16 literatūrinių apdovanojimų). Apie įvairių žanrų kūrėjo, kultūros ir visuomenės veikėjo Roberto Keturakio indėlį lietuvių literatūrai, apie jo nuopelnus Kaunui ir Lietuvai buvo demonstruojama vaizdinė medžiaga.
Valdas Kubilius, Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centro leidyklos direktorius, apžvelgė Pasaulio lietuvių centro veiklos sritis, akcentavo akademinės ir grožinės Lietuvos bei užsienio autorių literatūros leidybos svarbą, kalbėjo apie poezijos riterio Roberto Keturakio, vadinamo debesų žmogumi, kūrybinį palikimą.


Video apie susitikimą galite pažiūrėti čia…


9-12 klasių mokiniai – Erika Savičenkovaitė, Ugnė Navickaitė, Dovilė Martynaitytė ir Jolita Vaitkevičiūtė, vadovaujami lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos metodininkės Genovaitės Narkevičiūtės, skaitė ir deklamavo poeto Roberto Keturakio eilėraščius “Sustabdytas laikas”, “Svetimi”, “Už vieną meilę”, “Pro Die”.
Literatūros popietės dalyviai patyrė daug puikių įspūdžių. Dar laukė poeto autografai, labai gražios dedikacijos.

Romas Papinigis, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas metodininkas