Pagal įstaigų statistinius duomenis parengta informacija apie tendencijas 
organizuojant mažos vertės pirkimus profesinio mokymo įstaigose.

Eil. Nr.Įstaigos pavadinimasAtsparumo korupcijai viešųjų pirkimų srityje indeksas (įstaigos įsivertinimas)Pagal statatistinę informaciją ir antikorupcinės analizės ir vertinimo metu nustatyti rizikos veiksniai ir tobulintini aspektai“Gerosios praktikos“ atvejaiRekomendacijos įstaigai
17. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras0,75Neskelbiami mažos vertės pirkimai sudaro 94,2 proc. visų pirkimų. 25 proc.  visų neskelbiamų pirkimų sudaro pirkimai iš vieno tiekėjo.  Maža pirkimų dalis vykdoma per CPO ( 0,9 proc.). Įstaigos vidaus teisės aktuose nepakankamai  atskirtos pirkimus inicijuojančių, pirkimus organizuojančių ir (ar) vykdančių ir pirkimus kontroliuojančių asmenų funkcijos ir įgaliojimai.Mažesnė negu 10 000 Eur pirkimų kaina ne visada pagrindas vykdyti neskelbiamus pirkimus, vykdyta skelbiamų mažos vertės pirkimų, kai sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 Eur. Pakankamas vidutinis dalyvių / pasiūlymų skaičius mažos vertės pirkimuose – 3. Santykinai nedidelė neskelbiamų pirkimų iš vieno tiekėjo sutarčių dalis (18 proc.) sudaroma žodžiu. Neskelbiamus pirkimus vykdyti CPV IS priemonėmis, kai tiekėjų apklausa vykdoma raštu; patikslinti įstaigos viešųjų pirkimų poreikio nustatymą, planavimą, organizavimą ir vykdymą, sutarčių vykdymą ir prevencinę kontrolę reglamentuojančius vidaus teisės aktus ir jų nuosekliai laikytis; įstaigos vidaus teisės aktuose atskirti pirkimus inicijuojančių, pirkimus organizuojančių ir (ar) vykdančių ir pirkimus kontroliuojančių asmenų funkcijas ir įgaliojimus; nustatyti tiekėjų pasiūlymų vertinimų kriterijų (ekonominio naudingumo ar mažiausios kainos) pasirinkimo kriterijus, aiškias ir nedviprasmiškas tiekėjų pasiūlymų atmetimo sąlygas ir jų nustatymo procedūras.