Labai rimtai lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai ir mokiniai ruošėsi vienam iš  Lietuvių kalbos savaitės renginių-raiškiojo skaitymo konkursui, kuris įvyko vasario 26-ąją. Konkursui pasiruošė vienuolika  9-12 klasių mokinių. Tema- gimtoji kalba. Pagal konkurso nuostatus ir vertinimo kriterijus mokinys turėjo aiškiai pristatyti  autorių ir kūrinį, taisyklingai ir aiškiai tarti žodžius, tinkamai naudoti balso diapazoną, laikytis sceninės laikysenos taisyklių, palaikyti santykį su klausytojais. Mokiniai jaudinosi, stengėsi valdyti emocijas.

Raiškiojo skaitymo konkursas

Vertinimo komisijai teko nelengvas uždavinys- išrinkti pačius geriausius skaitovus. Visų komisijos narių nuomone, geriausiai pavyko K-19 grupės mokinei Akvilei Jarmak (Just.Marcinkevičiaus eil. “Šypsena gatvėje“, mokytoja Genovaitė Narkevičiūtė), II-osios vietos skirtos PB-18 gr.mokinei Dovilei Puodžiulytei (V.Mykolaičio-Putino eil. “Eilėraštis be pavadinimo“, mokytoja D.Gavenauskienė), K-19 gr.mok.Rugilei Petronytei (mokytoja G.Narkevičiūtė), Adelei Kvederavičiūtei (J.Degutytės eil.“Gimtoji kalba“, mokytoja G.Narkevičiūtė), III-osios vietos skirtos K-18 gr.mokiniui Giedriui Gustaičiui (K.Bradūno eil. “Donelaitis“, mokytoja G.Narkevičiūtė), V-18 gr. mokinei Selverinai Lukauskaitei (Just.Marcinkevičiaus eil. “Autoanalizė“, mokytoja E.Vėtienė), PB-18 gr.mokinei Simonai Jakštaitei (Vyt.Sirijos Giros eil. “Prie tilto“, mokytoja D.Gavenauskienė).

Puikūs bandymai scenoje buvo ir kitų mokinių: PB-18 gr. mokinio Rėjaus Depšio (V.Šimkaus eil. “Nepateisintas pasitikėjimas“, mokytoja D.Gavenauskienė), 9 klasės mokinės Kamilės Ramanauskaitės (eil. “Žvaigždelė“, mokytojas R.Papinigis), K-19 gr.mokinės Urtės Mackevičiūtės (J.Aisčio „Amžių giesmė“, mokytoja G.Narkevičiūtė).

Gimnazijos skyriaus vedėja B.Sveikatienė