Rugsėjo 6 – 7 dienomis Lietuvos dailininkų sąjungos rengiamame „Meno piknike” dalyvavo personalo nariai – laborantė Lina, projektų vadovė Dainora ir viešųjų pirkimų specialistė Jolanta. Pelėdų kalne, kur vyko abi dienas įvairių menininkų pasirodymai, buvo pastatyta palapinė su Centro atributika. Tas leido centro nariams lengvai bendrauti sąryšyje su potencialiais mokiniais apie mokymo centrą, Erasmus+ mobilumo projektus – tiek neseniai pasibaigusius, tiek šiuo metu vykdomus.  Nemaža dalis susidomėjimo buvo šiuo metu vykdomam Erasmus+ mobilumo projektui – besidomintiems buvo įdomu, kur galėtų studijuoti, kur ir kuriam laikui yra galimybė išvykti pasitobulinti kurie suteikė pilną rašytinę informaciją apie KMPPMC bei Erasmus+ atšvaitų – kad ateinant žiemos sezonui tikrai turėtų atšvaitą.

Projektų sklaida Pelėdų kalne