Projekto BPD2004-ESF-2.4.-01-04/0097 „Mėsos perdirbėjo rengimo turinio modernizavimas, atsižvelgiant į europinius standartus” lėšomis išleistos mokymo priemonės:

 • „Mėsos pramonės žaliava ir jos apdorojimas”
 • “Kiaulių skerdenų sudalijimas”
 • „Mėsos perdirbimo technologiniai įrengimai”
 • „Dešrų ir sūdytų gaminių formavimas”
 • „Civilinė sauga”
 • „Mėsos gaminių kokybė ir sauga”

Projekto „Vidurinio ugdymo programos vidinio kokybės užtikrinimo modelio diegimas profesinėje mokykloje” Nr.VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-094 lėšomis išleisto mokymo priemonės:

 • Fizika
 • Biologija
 • Istorija
 • Geografija
 • Matematika
 • Anglų kalba
 • Lietuvių kalba
 • Vokiečių kalba
 • Chemija

Projekto BPD04-ESF-2.4-059 “Viešbučių ir turizmo objektų aptarnavimo specialistų mokymo programų, mokymo ir mokymosi priemonių atnaujinimas ir išbandymas, plačiau panaudojant informacines technologijas ir nuotolinę mokymo sistemą”