Erasmus+ programos partnerysčių projekto CuCoTa „Culture and Communication of Taste“, (Kultūra ir bendravimas per skonį) veikla tęsiasi. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, anglų kalbos mokytoja ekspertė Roma Šimukauskienė ir anglų kalbos mokytoja metodininkė Daina Lasienė dalyvavo partnerių susitikime Sofijoje, Bulgarijoje.

Projektinio susitikimo metu buvo aptarta tarpinė projektinės veiklos ekonominė ir finansinė ataskaita, diskutuojama apie mokomąją medžiagą, teminio žodyno sudarymą bei projekto svetainės tobulinimą.
Cucota 2019 Bulgarija