2020-1-TR01-KA202-093424

  • Projekto pradžia – 2020m. gruodžio 31 diena. Projektas tęsis 30 mėnesių.
  • Projekto pabaiga – 2023 m. birželio 30 dieną.

  • Projekto koordinatorė: Meilutė Balbieriūtė

Veikla

Partneriai