ERASMUS+Erasmus+ programos strateginių partnerysčių projektas “Culture and Communication of Taste (CUCOTA)” Nr. 2017-1-IT02-KA201-036736

TIKSLAI

Projekto tikslai:

 • Skatinti ir skleisti skonio kultūros žinias mokyklų mokiniams, susijusiems su maisto, vyno gamyba ir maitinimu, sukuriant žodyną, vadovą, surengiant dvi tarptautines konferencijas bei daugialypį interaktyvų tinklalapį;
 • Pagerinti gastronomijos specializuotų mokyklų mokinių gaunamų žinių lygį;
 • Sustiprinti projekto veiklose dalyvaujančių  mokytojų mokymo įgūdžius;
 • Skatinti semiotikos mokslinių tyrimų atlikimą;
 • Praturtinti gastronomijos  mokslo tyrinėjimus, diegiant naujoviškas tyrimo metodikas;
 • Skatinti skirtingų švietimo lygių bendradarbiavimą ir tarpvalstybinius santykius mokyklose, universitetuose ir skirtingose šalyse;
 • Patobulinti dalyvaujančių institucijų tarptautiškumo lygį naudojant kompiuterines platformas.

Projekto koordinatorius: IPSEOA (Istituto Professionale Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera)

Projekte dalyvaujančios organizacijos:

 • G.A.L Elimos (European grouping of territorial cooperation) – Calatafimi Segesta – Trapani; ( www.galelimos.it;
 • Culture and Society Department -UNIVERSITY OF PALERMO (Italy),www.unipa.it ;
 • NEW BULGARIAN UNIVERSITY (Sofia – Bulgaria),www.nbu.bg;
 •  SGHST – Sofia Secondary School of bread making and confectionery –  (Bulgaria) – www.sghst.com;
 • KMPPMC – Kaunas Food Industry and Trade Training Centre (Kaunas – Lithuania), www.mpcentras.lt;
 • KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (Lithuania), https://ktu.edu/

VEIKLA

DARBO GRUPĖ

2019 m. vasario 19 d. Nr. V-55 direktoriaus įsakymu nuo 2019 m. vasario 7 d. darbo grupės sudėtis:

 • Rita Komolova, vystymo skyriaus vedėja — projekto koordinatorė;
 • Indrė Skučienė, ekonomistė — projekto finansininkė;
 • Roma Šimukauskienė — projekto darbo grupės narė;
 • Daina Lasienė, projekto darbo grupės narė;
 • Alvydas Pranas Grevas, direktorius – projekto darbo grupės narys