TIKSLAI

Pradžia: 2019-10-01

Pabaiga: 2021-09-30

Tikslas – parengti įrankius vietos, nacionaliniams ir Baltijos  šalių konkursams tarp viešojo maitinimo (virėjai ir konditeriai) ir maisto pramonės profesinio mokymo programų studentų.

Intelektiniai produktai:

1. Konkursų organizavimo vadovas

Tikslinė grupė – viešojo maitinimo ir maisto pramonės darbuotojo programų profesinio mokymo mokiniai, profesijos mokytojai ir vadovai, ruošiantys mokinius konkursams.

Paskirtis – metodologinis leidinys visoms profesinėms mokykloms, kurios nori organizuoti ar dalyvauti profesinio meistriškumo konkursuose.

2. Konkursų taisyklės

Tikslinė grupė – viešojo maitinimo ir maisto pramonės darbuotojo programų profesinio mokymo mokiniai, profesijos mokytojai ir vadovai, ruošiantys mokinius konkursams.

Paskirtis – taisyklių rinkinys visoms profesinėms mokykloms, kurios nori organizuoti ar dalyvauti profesinio meistriškumo konkursuose.

3. Dalyvių vertinimo kriterijai

Tikslinė grupė – viešojo maitinimo ir maisto pramonės darbuotojo programų profesinio mokymo mokiniai, profesijos mokytojai ir vadovai, ruošiantys mokinius konkursams.

Paskirtis – vertinimo kriterijų rinkinys visoms profesinėms mokykloms, kurios nori organizuoti ar dalyvauti profesinio meistriškumo konkursuose.

Projekto koordinatorius – Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

Projekto partneriai:

  1. „Riga technical School of Tourism and Creative Industry“, Latvija, (www.rtrit.lv);
  2. „Tartu Kutsehariduskeskus“, Estija, (www.khk.ee).

VEIKLA

  • 3 intelektualūs produktai;
  • 3 sklaidos renginiai;
  • 4 tarptautiniai susitikimai;
  • 1 mokinių mobilumas.