TIKSLAI

Pradžia: 2019-10-01

Pabaiga: 2021-09-30

Tikslas – parengti įrankius vietos, nacionaliniams ir Baltijos  šalių konkursams tarp viešojo maitinimo (virėjai ir konditeriai) ir maisto pramonės profesinio mokymo programų studentų.

Intelektiniai produktai:

1. Konkursų organizavimo vadovas

Tikslinė grupė – viešojo maitinimo ir maisto pramonės darbuotojo programų profesinio mokymo mokiniai, profesijos mokytojai ir vadovai, ruošiantys mokinius konkursams.

Paskirtis – metodologinis leidinys visoms profesinėms mokykloms, kurios nori organizuoti ar dalyvauti profesinio meistriškumo konkursuose.

2. Konkursų taisyklės

Tikslinė grupė – viešojo maitinimo ir maisto pramonės darbuotojo programų profesinio mokymo mokiniai, profesijos mokytojai ir vadovai, ruošiantys mokinius konkursams.

Paskirtis – taisyklių rinkinys visoms profesinėms mokykloms, kurios nori organizuoti ar dalyvauti profesinio meistriškumo konkursuose.

3. Dalyvių vertinimo kriterijai

Tikslinė grupė – viešojo maitinimo ir maisto pramonės darbuotojo programų profesinio mokymo mokiniai, profesijos mokytojai ir vadovai, ruošiantys mokinius konkursams.

Paskirtis – vertinimo kriterijų rinkinys visoms profesinėms mokykloms, kurios nori organizuoti ar dalyvauti profesinio meistriškumo konkursuose.

Projekto koordinatorius – Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

Projekto partneriai:

  1. „Riga technical School of Tourism and Creative Industry“, Latvija, (www.rtrit.lv);
  2. „Tartu Kutsehariduskeskus“, Estija, (www.khk.ee).

VEIKLA

  • 3 intelektualūs produktai;
  • 3 sklaidos renginiai;
  • 4 tarptautiniai susitikimai;
  • 1 mokinių mobilumas.

Pirmasis projekto: „Baltijos šalių profesinio meistriškumo konkursai viešojo maitinimo ir maisto pramonės sektoriuose“ susitikimas

2019 gruodžio 10-12 dienomis vyko pirmasis projekto: „Baltijos šalių profesinio meistriškumo konkursai viešojo maitinimo ir maisto pramonės sektoriuose“ susitikimas. Susitikime dalyvavo 4 mokytojai iš „Riga technical School of Tourism and Creative Industry“ (Latvija) bei 3 mokytojai iš „Tartu Kutsehariduskeskus“ (Estija) profesinio mokymo institucijų, žinoma, ir Centro mokytojai prisijungė prie vykusių projekto veiklų.

Projektas yra skirtas parengti įrankius vietos, nacionaliniams ir Baltijos šalių konkursams tarp viešojo maitinimo (virėjai ir konditeriai) ir maisto pramonės profesinio mokymo programų mokinių. Pirmasis sutikimas buvo informacinio pobūdžio, visų pirma tam, kad visi projekto dalyviai susipažintų, būtų galima užtikrinti glaudų bendradarbiavimą ir sklandų veiklų įgyvendinimą. Visos dalyvaujančios šalys pasiskirstė veiklomis, mokytojai iš Rygos kurs konkursų organizavimo vadovą, Centro mokytojai profesinio meistriškumo konkursų taisykles ir mokytojai iš Estijos dalyvių vertinimo kriterijus, tai yra trys pagrindiniai intelektiniai produktai, kurie yra, kaip laukiamas galutinis projekto rezultatas. Buvo aptartas projekto veiklų įgyvendinimo tvarkaraštis, biudžetas ir suderintos kito partnerių susitikimo detalės.

Džiaugiamės, kad pirmasis susitikimas buvo toks informatyvus ir pavyko sudėlioti tolimesnę projekto eigą.

Projekto darbo grupė