Sektoriniai praktinio mokymo centrai

Viešbučių ir restoranų sektorinio mokymo centro steigimas Kaune

Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-033

Projektas finansuojamas pagal ES struktūrinių fondų  2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“:

Projekto pradžia– 2011 m. birželio mėn.
Projekto pabaiga– 2013 m. lapkričio mėn.
Projekto suma– 5 035 000,00 Lt.

Projekto tikslas-  Kauno MPPMC įkurti viešbučių ir restoranų specialistų profesinio mokymo centrą, kuriame bus sudarytos sąlygos rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, suteikiant visas būtinas kompetencijas, reikiamas siekiant sėkmingai integruotis į darbo rinką bei sudaromos galimybės rengti darbo rinkos poreikius atitinančias mokymo programas.

Projekto vykdytojas:

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras.

Projekto eiga:

 • Darbai eina į pabaigą 2013-12
 • Projekto eigos nuotraukos 2013-06 mėnesį
 • 2013-05-24 CVPP paskelbtas viešasis pirkimas, pirkimo objektas: Viešbučių ir restoranų sektorinio praktinio mokymo centro baldų techninės specifikacijos (techninių specifikacijų projektas).
 • 2013-05-24 CVPP paskelbtas viešasis pirkimas, pirkimo objektas: Viešbučių ir restoranų sektorinio praktinio mokymo centro įrangos techninės specifikacijos (techninių specifikacijų projektas).
 • 2012-12-17 CVPP paskelbtas viešasis pirkimas, pirkimo objektas: Kompiuterinės įrangos pirkimas.
 • 2012-10-24 CVPP paskelbtas viešasis pirkimas, pirkimo objektas: Projekto „Viešbučių ir restoranų sektorinio mokymo centro steigimas Kaune“ rangos darbai.
 • 2012-07-25 CVPP paskelbtas viešasis pirkimas, pirkimo objektas: Projekto „Viešbučių ir restoranų sektorinio mokymo centro steigimas Kaune“ rangos darbai.
 • 2012-06-26 CVPP paskelbtas viešasis pirkimas, pirkimo objektas:Viešbučių ir restoranų sektorinio mokymo centro steigimas Kaune (techninių specifikacijų projektas).
 • Įgyvendinant projektą 2011-09-23 skelbtą viešąjį pirkimą “Statinio techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos” laimėjo (2011-10-24 sudaryta sutartis) UAB “Projektų rengimo centras”
 • 2012 liepos mėn. parengtas techninis projektas Nr. PRC11-182-TP-SP pastatui D. Poškos g. 23, atlikta techninio projekto ekspertizė (UAB SPKT).
 • 2012 liepos mėn. paskelbtas pastato kapitalinio remonto darbų konkursas. Darbai bus atliekami pagal parengtą techninį projektą.