Vidurinio ugdymo programos vidinio kokybės užtikrinimo modelio diegimas profesinėje mokykloje Nr. VPI-2.2-ŠMM-05-K-01-094

Projektas finansuojamas pagal ES struktūrinių fondų Lietuvos 2007-2013 metų 2.2 priemonę „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas”

Projekto pradžia- 2010m. lapkričio 25d.
Projekto pabaiga- 2012m. lapkričio 25d.
Projekto suma- 880027 Lt

     Projekto tikslas – pagal parengtą vidurinio ugdymo programos profesinėje mokykloje kokybės užtikrinimo modelį, parengti priemones ir sukurti aplinkas,  reikalingas šio modelio diegimui.

     Projekto vykdytojas:

 • Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

     Projekto partneriai:

 • Lietuvos inovatyvių profesinio rengimo įstaigų asociacija
 • Vilniaus automechanikos ir verso mokykla
 • Kauno statybininkų rengimo centras
 • Kauno taikomosios dailės mokykla
 • Marijampolės profesinio rengimo centras
 • Šiaulių profesinio rengimo centras
 • Vilkijos žemės ūkio mokykla
 • Alytaus profesinio rengimo centras
 • VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras
 • Utenos regioninio profesinio mokymo centras

 

     Projekto veiklos ir laikotarpiai:

 • Bendrojo lavinimo dalykų, temų santraukų, savikontrolės klausimų ir testų talpinimas MOODLE virtualioje aplinkoje:
  Mokymai dirbti Moodle sistemoje – 2010 gruodis-2011 kovas
  Medžiagos Moodle sistemoje rengimas -2011 balandis- 2011 birželis
  Parengtos medžiagos redagavimas – 2011 birželis-2011 liepa
 •  Praktinių užduočių metodinės medžiagos parengimas ir išleidimas
  Medžiagos rengimas – 2011 vasaris- 2011 gegužė
  Medžiagos išleidimas – 2011 rugpjūtis
 • Praktinių ir laboratorinių darbų filmavimas ir CD išleidimas – 2011 sausis- 2011 birželis
 •  Užduočių darbui su interaktyvia lenta kūrimas
  Mokymai dirbti su interaktyvia lenta – 2011 vasaris- 2011 balandis
  Medžiagos interaktyviai lentai rengimas – 2011 gegužė- 2011 liepa
 •  Mokymai prevencijos, nediskriminavimo, socializacijos ir psichologijos temomis
  Mokymai administracijos darbuotojams – 2011 rugsėjis
  Mokymai mokytojams – 2011 spalis
  Mokymai švietimo pagalbos specialistams – 2011 birželis
  Mokymai mokyklos tarybos nariams – 2011 spalis
  Mokymai mokinių tarybos nariams – 2011 spalis
 •  Pagalbos mokiniui programos diegimas – 2011 rugsėjis- spalis 
 • Prevencinės veiklos programos diegimas – 2011 rugsėjis-spalis
 • E- dienyno diegimas – 2011 gegužė
 • Modelio išbandymas su 11 klasės mokiniais – 2011 rugsėjis- 2012 birželis
 • Savianalizės klausimyno parengimas, modelio veiksmingumo įvertinimas bei tobulintinų veiklų numatymas – 2012 balandis- 2012 spalis