erasmus

Erasmus+ programos mobilumo projektas Nr. 2014-1-LT01-KA102-000344
„Verslumo ugdymas praktinio mokymo metu“

Projekto teikėjas – Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras. KMPPMC

Siunčiantys partneriai – Utenos regioninis profesinio mokymo centras, Šiaulių profesinio rengimo centras, Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla.

URPMC sprc VTPVM

Priimantys partneriai:

 

Numatomi  savaitės trukmės vizitai:

Projekto tikslas – profesijos mokytojų verslumo žinių ir kompetencijų ugdymas stebint darbo procesą, asistuojant ir perimant gerąją patirtį iš Europos profesinių mokymo centrų specialistų (mokinių praktikos vadovų, praktinio mokymo vadovų, verslumo mokytojų).

 Projekto trukmė: 2014.07.01 – 2015.06.30.

Planuojami projekto rezultatai:

  1. Pagilintos mokytojų kompetencijos, mokymo proceso metu bus perteiktos mokiniams;
  2. Mokiniai turėdami verslumo gebėjimų, lengviau integruotis į darbo rinką, kurs naujas darbo vietas;
  3. Perimta patirtis iš priimančių institucijų leis tobulinti siunčiančių profesinio mokymo įstaigų veiklą, pritaikyti matytus metodus;
  4. Dalyvių sukurtos rekomendacijos, verslumo integracijai į praktinį mokymą, padės kitiems profesijos mokytojams taikyti verslumą skatinančius metodus pamokų ar praktinių užsiėmimų metu.

Projekto sklaida:

  1. Seminarai siunčiančiose organizacijose, kurių metu bus aptariami projekto rezultatai bei mobilumų metu atliktos veiklos.

2. Pranešimai apie projekto eigą, baigtį, rezultatus ir dalyvių įspūdžius publikuojama mokymo centrų informacinėse lentose, stenduose bei interneto svetainėse.

3. Dalyvių sukurtos rekomendacijos, verslumo integracijai į praktinį mokymą, bus talpinamos siunčiančių mokymo centrų interneto svetainėse. (Rekomendacijos verslumo integracijai)

4. Trumpa informacija apie projektą pateikta spaudoje.

Dalyvių atrankos kriterijai:

  • Kandidatas turi būti profesijos mokytojas ar mokomosios praktikos vadovas;
  • Anglų kalbos žinios;
  • Poreikis ir siekis įgyti naujų žinių apie verslumo integravimą į praktinį profesijos mokymo procesą;
  • Dalyvio motyvacija – noras tobulėti.

 

Profesijos mokytojai, norintys dalyvauti atrankoje, turi užpildyti anketą bei prašymą siunčiančio mokymo centro direktoriui ir pateikti asmens dokumento kopiją.

 

Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.