Veiklos valdymo ir kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Kauno regiono profesinio mokymo įstaigose  Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-012

Eiga čia…

Projektas finansuojamas pagal ES struktūrinių fondų  2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“.

Projekto pradžia– 2011m. lapkričio 04d.
Projekto pabaiga– 2013m. birželio 04d.
Projekto suma– 1 055 530,00 Lt

Projekto tikslas – Įdiegti kokybės užtikrinimo sistemą, kuri padės planingai, kokybiškai ir tikslingai siekti tarpusavyje suderintų užsibrėžtų tikslų, aprašyti kokybės vadybos procesai leis visiems organizacijos darbuotojams vienodai interpretuoti vykdomas veiklas, bus identifikuoti jas vykdantys atsakingi asmenys, nustatyti kokybės vadybos efektyvumą vertinantys kriterijai.

Projekto rezultate bus sukurta profesinio mokymo įstaigų vidinė kokybės sistema ir įdiegti kokybės užtikrinimo mechanizmai – sistemingos procedūros, padedančios vertinti ir valdyti institucijos veiklos, mokymo(si) programų ir dokumentų kokybę.  

Projekto vykdytojas:

 • Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras.

Projekto partneriai:

 • Kauno statybininkų rengimo centras
 • VšĮ Kauno mechanikos mokykla
 • Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras
 • Kauno taikomosios dailės mokykla
 • Kauno ryšininkų mokykla
 • Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla
 • VšĮ Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras
 • VšĮ Kauno apskrities darbo rinkos mokymo centras
 • VšĮ Kauno Dainavos darbo rinkos mokymo centras
 • Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla
 • Kėdainių profesinio rengimo centras
 • Jonavos politechnikos mokykla
 • VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla
 • Vilkijos žemės ūkio mokykla


 
Eiga
: