TIKSLAI

Projekto tikslai:  pagerinti mokytojų mokymo kompetencijas, siekiant juos paskatinti naudoti pažangias technologijas per pamokas, o taip pat kuriant efektyvią e-mokymosi medžiagą.

Projekto trukmė: 2016.09.01 – 2019.08.31
Rezultatai:

 • Inovatyvios e-mokymosi medžiagos kūrimas;
 • Išmaniųjų klasių atstovaujamose mokymo institucijose inicijavimas ir dalyvavimas jų įkūrime;
 • Dalinimasis su kolegomis projekto metu įgytomis žiniomis ir patirtimi;
 • Dalinimasis e-Twinning platformoje (duomenimis gali naudotis Europos mokytojai) projekto metu įgytomis žiniomis ir patirtimi;
 • Sklandesnis naujausių technologijų bei projekto metu įgytų žinių pritaikymas pamokose;
 • Mokymo programų plėtojimas lygiagrečiai ES švietimo politikai;
 • Dalyvių įgytų žinių atliepimas jų, kaip kvalifikuotų mokytojų, galinčių naudoti technologijas ir inovatyvius mokymo metodus, profesijos reikalavimams;
 • Kiekvienos iš dalyvaujančių institucijų dalinimasis įgyta patirtimi su kitomis panašių žinių poreikį turinčiomis institucijomis savo šalyje.

Projekte dalyvaujančios organizacijos:

 • Kayseri II Milli Egitim Mudurlugu, Turkija (projekto koordinatorius);
 • Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Lietuva;
 • Liceul teoretic „Eugen Lovinescu“, Rumunija;
 • IIS „F.Redi“, Italija;
 • Kayseri Eğitim Kültür ve Gençlik Derneği, Turkija;
 • Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, Portugalija;
 • Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma, Vengrija;

VEIKLA

DARBO GRUPĖ

2018 m. spalio 30 d. Nr. V-373 direktoriaus įsakymu  nuo 2018 m. spalio 30 d. darbo grupės sudėtis:

 • Dainora Pavalkytė, projektų vadovė – projekto koordinatorė;
 • Elinga Matusevičiūtė, Vystymo skyriaus vedėja – projekto administratorė;
 • Indrė Kubilienė, ekonomistė – projekto finansininkė;
 • Daiva Čekavičienė, profesijos mokytoja – projekto darbo grupės narė.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.