Lietuvos vaikų ir jaunimo socializacijos centras įgaliotas LR Švietimo ir mokslo ministro vykdė Vaikų ir jaunimo socializacijos projektų finansavimo 2015 m. konkursą. Pagal kurį Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro projektas „Socializacija per sportą ir etnokultūrinį pažinimą“ gavo finansavimą.

Projekto įgyvendinimo trukmė – nuo 2015.09.01 iki 2015.12.07

Projekto tikslas: ugdyti jaunosios kartos sveiką gyvenseną, skatinti mokinius sistemingai sportuoti, plėtoti sportinę, kultūrinę veiklą, skatinti bendruomeniškumą, puoselėti etnokultūrines tradicijas.

Uždaviniai:

  • Per sportinę ir etnokultūrinę veiklą skatinti mokinių bendravimą;
  • Didinti etninės kultūros, kaip nuolat atsinaujinančio reiškinio, pasireiškiančio įvairiais būdais (tarp jų – paprotiniu elgesiu, pasaulėžiūra, apeigomis, tradiciniais amatais ir kt.) suvokimą ir gebėjimą at(si)rinkti nepraradusias aktualumo vertybes;
  • Sudaryti mokiniams sąlygas įvairiapusiškai tobulėti.

Šiuo projektu siekiama bendrų sportinių interesų siejamų jaunų žmonių grupėms suteikti galimybes artimesniam vienas kito pažinimui, glaudesnių kontaktų ir ryšių užmezgimui. Projektinių renginių metu vyks regioninės trijų sporto šakų varžybos:

Po laimėtojų apdovanojimo ceremonijos ir pietų dalyviai susirinks praktiniam užsiėmimui prie senovinės duonos kepimo krosnies, kur išgirs tradicinės lietuviškos duonos paslapčių sužinos koks ilgas ir sudėtingas grūdo kelias, kol jis kvapios duonos riekele atsiduria ant mūsų stalo. Projekto metu vykdoma veikla padės atsiskleisti jaunų žmonių kūrybiškumui, plėtoti mokinių saviraiškos poreikių tenkinimą per pasirinktą veiklą, o kartu užtikrins ir kultūrinį tęstinumą.