Projektas Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0902 „Virėjų ir konditerių kvalifikacijos tobulinimo paslaugų patrauklumo didinimas perimant ES šalių patirtis“ 

Projekto dalyviai viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo sektoriaus praktinio mokymo centrų profesijos mokytojai iš Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos bei Panevėžio miesto viešojo maitinimo įmonių praktinio mokymo vadovai, rengiantys darbuotojus pagal virėjo ar/ir konditerio mokymo programas.

Pagrindinis projekto tikslas – tobulinti virėjus ir konditerius rengiančių specialistų profesines kompetencijas ir įgytas patirtis pritaikyti organizuojant kvalifikacijos tobulinimo paslaugas viešbučių, restoranų ir viešojo maitinimo sektoriaus praktinio mokymo centruose.

Šiam tikslui pasiekti numatyti uždaviniai:

  1. Išsiaiškinti naudojamų informacinių ir komunikacinių technologijų pritaikymą kvalifikacijos tobulinimo kursuose;
  2. Susipažinti su šiuolaikinių ugdymo technologijų ir mokymo metodų taikymu organizuojant kvalifikacijos tobulinimo veiklas/mokymus;
  3. Tobulinti profesinės veiklos gebėjimus;
  4. Tobulinti profesijos mokytojų ir praktinio mokymo vadovų bendradarbiavimą bei komunikavimą;
  5. Įvertinti Europos Sąjungos šalių kultūros žinių įvairovę ir ieškoti galimybių jas integruojant į Lietuvos profesinį mokymą.

Projekto partneriai: VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras, VšĮ Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Klaipėdos turizmo mokykla, UAB „Vakarinė žara“, UAB „Žaliasis žiogas“, UAB „Miksolė“, UAB „Rikta Baltic“.

Priimančiosios organizacijos: Walnut Grove Cookery School (Prancūzija), HRC Culinary Academy Bulgaria (Bulgarija).

Projekto vykdymo laikotarpis: 2013 m. liepos 1 d. – 2014 m. gegužės 31 d.

Planuojami rezultatai: Projekto dalyviai tobulins profesines kompetencijas, leisiančias didinti gastronomijos srities specialistų kvalifikacijos tobulinimo paslaugų kokybę ir taip prisidės prie šalies profesinio mokymo kokybės vystymo. Dalyvavimas stažuotėje bus užskaitomas kaip kvalifikacijos kėlimas (bus atsižvelgta atestuojantis). Dalyviai patobulins profesinės anglų kalbos įgūdžius, bendravimo ir darbo tarptautinėje kultūrinėje aplinkoje gebėjimus, susipažins su lankomų šalių virtuvių ypatumais.

  • vizitas į Bulgariją 2014-05-18/2014-05-24 (įspūdžiai)
  • VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centro straipsnis