Erasmus+ programos strateginių partnerysčių projektas „The VET Learning Community – TVLC”
Nr. 2016-1-NL01-KA202-022909

 

TIKSLAI

Projekto tikslai:

 • Atliekant sisteminę lyginamąją analizę bei lyginamąjį mokymąsi pirminio profesinio mokymo institucijose bei specializuotuose profesinio mokymo/reabilitacijos centruose, pagerinti kokybės kultūrą ir kokybės vadybą.
 • Kuriant tvarius ryšius tarp pirminio profesinio mokymo institucijų bei specializuotų profesinio mokymo/reabilitacijos centrų, prisidėti prie inkliuzinio ugdymo.zenkl

Projekto trukmė – 2016.11 – 2019.04

Projekto metu organizacijos partnerės nagrinės klausimus susijusius su kokybės vadyba (remiantis EQVET sistema), kokybės kultūra (remiantis kokybės kultūros vertinimu) ir inkliuziniu ugdymu.

EQAVET sistema siūlo bendras profesinio mokymo kokybės vadybos priemones ir yra skirta skatinti institucijas ir profesinio mokymo teikėjus teikti geresnes profesinio mokymo paslaugas.

Atsižvelgiant į profesinio mokymo kokybės modelių įvairovę̨ bei sudėtingumą̨ šalyse narėse, sistema siūlo bendrą atskaitos tašką̨ skaidrumui, darnai ir perkeliamumui tarp daugybės politikos ir praktikos srovių visoje Europoje užtikrinti, kad padidėtų̨ besimokančiųjų̨ ir darbuotojų tarpusavio pasitikėjimas ir mobilumas.

UNESCO kviečia šalis įdiegti inkliuzinio ugdymo požiūrį į švietimo politikos struktūrą, įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą kaip tolesnį būdą greičiau pasiekti Švietimo visiems tikslus. Inkliuzinis švietimas suprantamas kaip  loso ja, kuri teigia, kad mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, turi tokią pačią teisę ugdytis kaip ir kiti, ir gali mokytis bendroje mokykloje. Kad taip įvyktų, švietimo sistemos turi atsižvelgti į mokinių, turinčių įvairių ugdymosi poreikių, įvairovę (ŠMM).

Projekte dalyvaujančios organizacijos:

 • REA College Pluryn (NED)
 • Rijn IJssel (NED)
 • Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras (LTU)
 • Valakupių Reabilitacijos centras (LTU)
 • Astangu VRC (EST)
 • Tallinna Majanduskool (EST)
 • APPACDM de Coimbra (PG)
 • EPVR (PG)
 • Centerkontura d.o.o. (SLO)
 • BIC Ljubljana (SLO)

Ekspertai kuruojantys projekto metu rengiamą turinį:

 • Guus van Beek (BE)
 • Marie Dubost (BE)
 • Michael Crowley (IRE)
 • Ana Luisa Seno (PG)

Nuoroda į projekto internetinę svetainę – www.tvlc.eu

VEIKLA

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.