„Profesijos mokytojų kompetencijų tobulinimas ES šalyse, siekiant gerinti mokymo kokybę“,  Nr. 2015-1-LT01-KA102-013259;

Projekto teikėjas– Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras.

BORDO LOGOTIPAS75

Siunčiančios organizacijos: Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla, Alytaus profesinio rengimo centras.

VTPVM APRC

 Numatomi  2 savaičių trukmės virėjų/konditerių  profesijos mokytojų vizitai (2015-2016 m. m.):

Priimantys partneriai:

  • Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums– profesinė mokykla, http://www.rtrit.lv

Projekto tikslai:

Tobulinti profesijos mokytojų profesines kompetencijas naujų technologijų panaudojimo srityje , dalyvaujant darbo procese, asistuojant ir perimant gerąją patirtį iš Europos profesinių mokymo centrų specialistų (praktinio mokymo vadovų, konditerių ir virėjų profesijos mokytojų), siekiant tinkamai paruošti virėjus ir/ar konditerius darbo rinkai.

Projekto trukmė: 2015.06.01 – 2016.06.01.

Projekto sklaida: 

Vaizdo medžiaga

Praktikumai Kauno MPPMC ir partnerinėse siunčiančiosiose organizacijose, skirti kolegoms mokytojams, mokymo centrų bendruomenėms, verslo atstovams. Praktikumuose projekto dalyviai pristatys stažuotės programą, pasidalins stažuočių metu įgytomis žiniomis apie praktinio mokymo, naudojant naujausias technologijas bei verslumo ugdymo praktinio mokymo metu patirtis Danijoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje, aptars pastebėtus panašumus ir skirtumus.

Projekto dalyviai po mobilumo teiks  praktinio mokymo  ir verslumo žinių integracijos į profesinio praktinio mokymo(si) procesą siūlymus, kurie bus aptarti profesijos mokytojų metodiniame susirinkime/uose, parengta rezoliucija dėl teigiamus pokyčius lemiančių veiksnių įgyvendinimo.

Dalyvių atrankos kriterijai:

  • – Pateikti prašymai mokymo centro direktoriui vykti į mobilumą;
  • – Aiškiai išsakyta motyvacija  (motyvacinis laiškas);
  • – Į(si)vertintos anglų k. žinios;
  • -Parengtas ir pristatytas Europass CV anglų kalba.

Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.