erasmus

soc KMPPMC

Erasmus+ programos mobilumo projektas Nr. 2014-1-LT01-KA102-000100 „Meistriškumas

Projekto tikslai – įtvirtinti ir tobulinti šiuos gebėjimus: esamų profesinių įgūdžių tobulinimas; naujų profesinių įgūdžių įgijimas; mobilumo darbo rinkoje; susipažinimas su naujomis technologijomis, įrankiais, įranga; akcentuoti projekto dalyvių kokybiškesnį darbų atlikimą; gebėjimų integruotis į įmonę,darbo rinką, adaptuotis ir išsilaikyti joje stiprinimas; tarptautiškumo kompetencijų įgijimas; Europinių kompetencijų vystymas; profesinio patrauklumo didinimas; tobulinti mokymosi mokytis, pažinimo, socialines, asmenines, kūrybiškumo kompetencijas.

 

Projekto teikėjasKauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras.

Siunčiantis partneris – Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras.

Numatomas vizitas 4 KMPPMC mokiniams ir 1 lydinčiam mokytojui:

Projekto trukmė: 2014 – 2015 m.m.

Dalyvių atrankos kriterijai:

  •  Konditerio specialybės mokiniai su spec. poreikiais;
  •  Geri mokymosi rezultatai;
  •  Iniciatyvumas, aktyvus įnašas į mokyklos/organizacijos veiklą;
  •  Motyvacija vykti į stažuotę;
  •  Karjeros kryptingumas;
  •  Užsienio kalbos žinios;
  •  Informacinių technologijų žinios.

Mokiniai norintys dalyvauti atrankoje, turi užpildyti anketą bei prašymą mokymo centro direktoriui ir pateikti asmens dokumento kopiją.

Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.