erasmus

Erasmus+ programos mobilumo projektas Nr. 2014-1-LT01-KA102-000184

„Profesinis mokymas ir profesinės reabilitacijos paslaugų teikimas neįgaliems asmenims ES“

Projekto teikėjas – Utenos regioninis profesinio mokymo centras. URPMC

Siunčiantys partneriai – Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras.

KMPPMC   rtvmc

Priimantys partneriai:

„Pietre Nere S.R.L.“ – viešbutis, „Infeba“ – institutas,„WinNova“ – mokymo centras,„Incoma“ – organizacija, „COGAMI“ – organizacija, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova – mokymo centras.

 Numatomi  2 savaičių trukmės vizitai KMPPMC mokiniams su spec. poreikiais:

1 savaitės trukmės vizitai KMPPMC profesijos mokytojams dirbantiems su spec. poreikius turinčiais mokiniais:

Projekto tikslai:

  • Patobulinti 18 I-III kurso viešbučių darbuotojo ir konditerio specialybių mokinių (su spec. poreikiais) iš 3 Lietuvos profesinio rengimo mokyklų: Utenos RPMC, Kauno MPPMC ir Radviliškio TVMC profesinius praktinius įgūdžius.
  • Pakelti 8 profesijos mokytojų kvalifikaciją,dirbančių su specialiųjų poreikių mokiniais iš 3 Lietuvos profesinių mokyklų: Utenos RPMC, Radviliškio TVMC ir Kauno MPPMC.
  • Pakelti 7 neįgaliųjų profesinės reabilitacijos specialistų, profesijos mokytojų, socialinių darbuotojų, neįgaliųjų profesinės reabilitacijos organizatorių kvalifikaciją neįgaliųjų profesinio mokymo,profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei šių paslaugų kokybės užtikrinimo srityje.

Projekto trukmė: 2014.07.01 – 2016.05.31.

Planuojami projekto rezultatai:

1. 18 mokinių su spec. poreikiais įgis tarptautinio darbo patirties, tobulins socialinius įgūdžius, susipažins su lankomų šalių kultūra ir tradicijomis (bus ugdomas tolerantiškumas kitų šalių žmonėms), praplės akiratį.

2.  8 profesijos mokytojai, dirbantys su spec. poreikių mokiniais, kels kvalifikaciją bei susipažins su spec. poreikių turinčių vaikų ugdymo kokybės rodikliais, socializacijos programomis ir parengs gaires – kaip taikyti švietimo sistemos metodus ir būdus, dirbant su spec. poreikių turinčiais mokiniais, rekomendacijas specialistams, remiantis šalių-partnerių patirtimi.

3. 7 PR specialistai, socialiniai darbuotojai, profesijos mokytojai ir neįgaliųjų PR organizatoriai kels kvalifikaciją ir parengs rekomendacijas, kaip organizuoti ir vykdyti NPR paslaugas visuose profesinės reabilitacijos cikluose, remiantis šalių-partnerių patirtimi.

Dalyvių atrankos kriterijai:

  • Dalyvis turi būti viešbučio darbuotojo, konditerio specialybės I-III kurso moksleivis su spec. poreikiais;
  • Profesijos mokytojai,dirbatys su spec. poreikių mokiniais;
  • Anglų ar vokiečių kalbos praktiniai įgūdžiai (netaikoma mokiniams);
  • Pasirengimas skleisti įgytą patirtį kolegų tarpe;
  • Asmeninės savybės: pareigingumas, komunikabilumas, žingeidumas, lankstumas ir kt.

Profesijos mokytojai ir mokiniai norintys dalyvauti atrankoje, turi užpildyti anketą bei prašymą mokymo centro direktoriui ir pateikti asmens dokumento kopiją.

Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.