Improvement of the vocational education according to the needs of labour market, projekto Nr. LLIV-265

Programos pavadinimas: Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa 2007-2013 m.

Projekto vykdymo laikotarpis:  2012 balandžio 2 d. – 2014 balandžio 1 d.

Projekto pareiškėjas: Kuržemės Planavimo regionas (Latvija);

Partneris Nr. 2 – Ciravos profesinė mokykla (Latvija);
Partneris Nr. 3 – Kuldigos technologijų ir turizmo profesine mokykla (Latvija);
Partneris Nr. 4 – Liepojos Technikos koledžas (Latvija);
Partneris Nr. 5 – Saldus profesinė vidurinė mokykla (Latvija);
Partneris Nr. 6 – Skrundos profesinė vidurinė mokykla (Latvija);
Partneris Nr. 7 – Venspilio profesinė mokykla (Latvija);
Partneris Nr. 8 – Panevėžio profesinio rengimo centras (Lietuva);
Partneris Nr. 9 – Panevėžio verslo konsultacinis centras (Lietuva);
Partneris Nr. 10 – Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras (Lietuva);
Partneris Nr. 11 – Kauno technologijos universitetas (Lietuva);
Partneris Nr. 12 – Kauno statybininkų rengimo centras (Lietuva);
Partneris Nr. 13 – VšĮ „Šiaulių regiono plėtros agentūra“ (Lietuva);
Partneris Nr. 14 – Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla (Lietuva);
Partneris Nr. 15 – Jelgavos profesinė vidurinė mokykla (Latvija).

Bendra projekto vertė –  1 197 321 EUR.

Projekto tikslas – skatinti profesinio mokymo plėtrą ir vystymąsi atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius, ir užtikrinti studentų skaičiaus didėjimą pasienio regiono profesinio mokymo įstaigose.

Numatomi projekto rezultatai:

– 15 seminarų;
– 
1 konferencija;
– 
6 mokymai mokytojams;
– 
1 patirties mainų vizitas;
– 
20 darbinių susitikimų;
– 
11 varžytuvių;
– 
38 įvairaus tipo renginiai;
– 
3 mokymai;
– 8 mokymai specialistams;
– 
37 straipsniai spaudoje;
– 
10 TV laidų;
– 
1 tyrimas;
– 
1 gairių parengimas;
– 
5 metodinių medžiagų parengimas;
– 
1 techninių terminų žodynas;
– 
1 pastato rekonstrukcija;
– 14 mokymosi aplinkos infrastruktūros rekonstrukcijų.

Veikla