erasmus    

 Erasmus+ programos mokinių mobilumo projektas
Nr. 2014-1-LT01-KA102-000159 
„Praktinis mokymas Europoje“

Projekto teikėjas – Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras.

Siunčiantys partneriai – Alytaus profesinio rengimo centras, Šiaulių profesinio rengimo centras, Jonavos politechnikos mokykla.

4 mokyklos

Priimantys partneriai:

 Numatomi  5 savaičių trukmės vizitai (2014-2015 m.m.):

Numatomi  5 savaičių trukmės vizitai (2015-2016 m.m.):

 Projekto tikslai:

 1. Atlikti penkių savaičių trukmės mokomąją praktiką Europos mokymo ir verslo įstaigose.
 2. Praktinio mokymo metu partnerinėje organizacijoje pasiektus ar įvertintus mokymosi rezultatus, kurie yra sudedamoji kvalifikacijos formavimo dalis, užskaityti siunčiančioje organizacijoje.

Planuojami projekto rezultatai ir nauda:

 1. Geresni dalyvavusių mobilumuose mokinių pasiekimai egzaminų ir konkursų metu;
 2. Nuovokesni, atviresni bei labiau motyvuoti besimokantieji;
 3. Bendrumas, darna profesiniame Europos švietime;
 4. Mokymo įstaigos dalyvaujančios mobilumo projekte bus pritaikę mokymosi rezultatų perkėlimo galimybes, to pasekoje bus lengviau taikyti kreditų perkėlimo sistemą profesiniame mokyme ir integruotis į ECVET sistemą.

 Projekto trukmė: 2014.08.01 – 2016.07.31.

 Projekto sklaida:

 1. Seminarai siunčiančiose organizacijose, kurių metu bus aptariami projekto rezultatai bei mobilumų metu atliktos veiklos.
 2. Pranešimai apie projekto eigą, baigtį, rezultatus ir dalyvių įspūdžius publikuojama mokymo centrų informacinėse lentose, stenduose bei interneto svetainėse.
 3. Dalyvių sukurtos rekomendacijos, verslumo integracijai į praktinį mokymą, bus talpinamos siunčiančių mokymo centrų interneto svetainėse.
 4. Trumpa informacija apie projektą pateikta spaudoje.

Dalyvių atrankos kriterijai:

 • Kandidatas turi būti profesinės mokyklos ar mokymo centro mokinys, besimokantis vienos iš šių specialybių: viešbučio darbuotojo, padavėjo-barmeno, virėjo, konditerio ar mėsos perdirbėjo;
 • Anglų kalbos žinios;
 • Profesijos mokytojo, grupės vadovo ir anglų k. mokytojo rekomendacijos vykti į stažuotę;
 • Dalyvio motyvacija – noras tobulėti.

Mokiniai, norintys dalyvauti atrankoje, turi užpildyti anketą bei prašymą siunčiančio mokymo centro direktoriui ir pateikti asmens dokumento kopiją.

Atrankų sąrašas

Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.