Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-03-026

Projektas finansuojamas pagal ES struktūrinių fondų Lietuvos 2007-2013 metų  Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-04-V  priemonę „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas”.

Projekto pradžia- 2012 m. liepos 11 d.
Projekto pabaiga- 2015 m. spalio 31 d.
Projekto suma- 1435550 Lt

     Projekto tikslas – didinti profesinio mokymo lankstumą ir gerinti besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai viešbučių ir restoranų sektoriuje, parengiant modulinių programų įgyvendinimui skirtas mokymo priemones. Projekto rezultate bus parengtos mokymo(si) priemonės virėjo, padavėjo barmeno ir viešbučio darbuotojo kompetencijoms įgyti ir vykdomas mokymas pagal modulines mokymo programas.

     Projekto vykdytojas:

  • Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

     Projekto partneriai:

  • Klaipėdos turizmo mokykla
  • VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras
  • VšĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras
  • Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla
  • Utenos regioninis profesinio mokymo centras

     Projekto rezultatai čia…