Maisto pramonės (mėsos ir duonos – konditerijos) sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas Kauno maisto pramonės mokykloje Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-010

Projektas finansuojamas pagal ES struktūrinių fondų  2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“:

Projekto pradžia– 2011 m. balandžio mėn.
Projekto pabaiga– 2013 m. rugsėjo mėn.
Projekto suma– 6 540 000,00 Lt.

 Projekto tikslas -įgyvendinus projektą sudaryti tinkamas sąlygas gerinti besimokančių asmenų pasirengimą praktinei veiklai ir sudaryti sąlygas mokytojams ir dėstytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją. Aprūpinti praktinio mokymo laboratorijas naujomis technologijomis, kurios suteiks galimybę mokiniams įgyti šiandienos reikalavimus atitinkančias kompetencijas.

Projekto vykdytojas:

  • Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras

Projekto eiga:

  • 2012-07-01 maisto sektoriuje prasidėjo pastato rekonstrukcijos ir naujo statinio statybos darbai. Statybos rangovas –  UAB “Statybų kryptis” Darbus prižiūri UAB “Projektų rengimo centras”
  • 2012-05-03 Įsigyta tikslinė transporto priemonė – automobilis – šaldytuvas 
  • 2012-04-10 CVPP paskelbtas viešasis pirkimas, pirkimo objektas: Projekto „Maisto pramonės (mėsos ir duonos –konditerijos) sektorinio praktinio mokymo centro įkūrimas Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre“ rangos darbai (techninės sąlygos).
  • 2012-04-03 CVPP paskelbtas viešasis pirkimas, pirkimo objektas: Mėsos perdirbimo mokomosios laboratorijos įrangos pirkimas.
  • Įgyvendinant projektą 2011-08-24 skelbtą viešąjį pirkimą “Statinio techninio projekto parengimo ir projekto vykdymopriežiūros paslaugos” laimėjo (2011-09-09 sudaryta sutartis) Ž.Radvilavičiaus projektavimo biuras – rengiamas techninis projektas, atliekama ekspertizė.