Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2017-10-20

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2019-08-31

Projekto tikslas – gerinti besimokančių asmenų profesinį pasirengimą praktinei veiklai užtikrinant aukščiausios kokybės mokymo paslaugas, atitinkančias besimokančio asmens, darbo rinkos ir valstybės poreikius, kartu didinant Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro (KMPPMC) sektorinių praktinio mokymo centrų (SPMC) patrauklumą ir prieinamumą visuomenei.

Atnaujintos laboratorijos bus skirtos KMPPMC SPMC vykdomų sektorinių praktinio mokymo krypčių programų tobulinimui, tokiu būdu didinant absolventų kvalifikacinius gebėjimus ir prisitaikymo darbo rinkoje galimybes. Kompleksiškai modernizuota mokymo centro įranga tenkins vidurio Lietuvos aukštųjų ir profesinių mokyklų poreikiu, atitiks išorės naudos gavėjų poreikius.

Projekto uždaviniai:

  1. Maisto pramonės (mėsos ir duonos-konditerijos) sektorinio praktinio mokymo centro plėtra;
  2. Viešbučių ir restoranų sektorinio praktinio mokymo centro plėtra.

Maisto pramonės (mėsos ir duonos-konditerijos) bei Viešbučių ir restoranų sektorinio praktinio mokymo centrų plėtrą numatoma įgyvendinti vykdant šias veiklas:

  1. Patalpų ir laboratorijų remontas;
  2. Papildomos įrangos įsigijimas mokomojo restorano virtuvėje ir maisto ruošimo laboratorijoje.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.