ERASMUS+

“Food Education for Global Flavours, Products and Dishes (EARTH)”, Nr.2017-1-LT01-KA202-035262

APRAŠYMAS

Projekto tikslas:

Projekto tikslas – parengti mokymo modelį, skirtą nuolatiniams profesionalų mokymams, skirtiems virėjų ir maitinimo paslaugų teikėjams, taip pat profesijos mokytojams kulinarijos ir maitinimo srityje, siekiant parengti juos dirbti atsižvelgiant į skirtingus žmonių maitinimosi poreikius.

E.A.R.T.H skirtas specialistams, kurie dirba rinkoje vidutiniu lygmeniu; tiesioginiai naudos gavėjai yra  virėjai, dirbantys kasdieniame maisto ruošimo procese bei  būsimų virėjų mokymo specialistai.

Nauji mitybos poreikiai, kuriuos lemia religiniai įsitikinimai, etinės nuomonės ar sveiki pasirinkimai, dabar yra dažni ir sparčiai plinta, didėjant žmonių judumui. Mokytojai yra tie, kuriems pirmiausia reikia įgyti įgūdžių ir žinių šiame  naujame mitybos poreikių  tenkinimo ir maisto ruošimo/vartojimo kontekste. Jie yra atsakingi už savo žinių perdavimą naujajai kartai. Atnaujintos programos ir įgūdžiai būtų naudingi mokymo turinio pasikeitimams, taip pat padėtų prisitaikyti prie dabarties  ir būsimų vartotojų poreikių tenkinimo.

Projekto trukmė – 2017.09.01-2019.08.31

Projekto facebook adresas

Projekte dalyvaujančios organizacijos:

 

  • Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras (koordinatorius, Lietuva);
  • Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias Ekpaidefsi Anonymi Etaireia (Greece);
  • Italian Cuisine di Pardini Gianluca (Italy),
  • Centro Superior de Hostelerma del Mediterraneo (Spain);

VEIKLA

DARBO GRUPĖ

2019 m. vasario 19 d. Nr. V-54 direktoriaus įsakymu nuo 2019 m. vasario 7 d. darbo grupės sudėtis:

  • Rita Komolova, vystymo skyriaus vedėja — projekto koordinatorė;
  • Indrė Skučienė, ekonomistė — projekto finansininkė;
  • Eugenija Vinogradovienė, personalo vedėja — projekto darbo grupės narė;
  • Alvydas Pranas Grevas, direktorius — projekto darbo grupės narys.