Leonardo da Vinci  mobilumo projektas Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0815

„Ekologiškų žaliavų panaudojimas konditerijos, duonos ir pyrago gamybos technologijose“

Projekto teikėjas – Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras.

Siunčiantys partneriai- Utenos regioninis profesinio mokymo centras, Alytaus PRC, Šiaulių PRC.

Priimantys partneriai:

 Projekto metu 28 konditerių specialybės I-III kursų mokiniai vyks į 5 savaičių stažuotes Italijoje ir Danijoje.

 Numatomi 5 savaičių vizitai:

 1. į Italiją 2013.10.03-2013.11.05 (2 asm. iš KMPPMC, 2 asm.  iš Utenos RPMC) (mokinių įspūdžiai)
 2. į Italiją 2014.04.07-2014.05.11 (2 asm. iš KMPPMC, 1 asm.  iš APRC, 1asm. iš ŠPRC) (mokinių įspūdžiai ir praktikumas KMPPMC)
 3. į Daniją 2014.04.21-2014.05.23 (10 asm. iš KMPPMC, 3asm.  iš APRC, 3asm. iš ŠPRC) (įspūdžiai ir praktikumas KMPPMC)

Projekto tikslas –gerinti konditerių specialybės mokinių profesinio praktinio mokymo kokybę, suteikiant specialiųjų žinių apie ekologiškų žaliavų naudojimą gaminant konditerinius, duonos ir pyrago gaminius praktikos kitų šalių mokymo įstaigos laboratorijoje ir/ar kepykloje prie ekologinio ūkio metu.

Projekto trukmė – 14 mėnesių. Pradžia – 2013-06-01, pabaiga – 2014-07-31.

Planuojami projekto rezultatai:

 1. Atlikta mokomoji praktika Danijos Uddannelsescentret i Roskilde bei FBP Italijoje.
 2. Įgytos žinios apie ekologiškų žaliavų naudojimą, gaminant konditerijos, duonos pyrago gaminius.
 3. Įgyta tarptautinė patirtis praktikoje;
 4. Gautas Europass mobilumo ir priimančios organizacijos pažymėjimai, liudijantys įgytą patirtį.
 5. Papildytos bendrosios ekologiškos gyvensenos žinios.
 6. Patobulintos ir papildytos turimos kompetencijos ir įgūdžiai, įgyta naujų, pagilintos užsienio kalbos žinios, bendravimo įgūdžiai, praplėstas akiratis, pažinta priimančios šalies kultūra, papročiai, tradicijos.
 7. Įgyta patirtis perteikta bendramoksliams, draugams, mokytojams ir šeimos nariams.
 8. Praktikumo praktinės dalies fotonuotraukų rinkinys;
 9. 3 pasirinktų gaminių aprašai (po vieną kiekvienam srautui);
 10. 3 (kiekvienam srautui) el. nuotraukų rinkiniai iliustruojantys praktikos eigą.

 

Projekto sklaida:

 1. 4 sklaidos renginiai – Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre, Alytaus profesinio rengimo centre, Utenos regioniniame profesinio mokymo centre ir Šiaulių profesinio rengimo centre (tikslinė auditorija – mokiniai, mokytojai ir (pageidautina) socialiniai partneriai iš  konditerijos įmonių).
 2. Informacija (ne mažiau 2-jų informacinių pranešimų kiekviename centre) apie projekto vykdymo eigą ir jo rezultatus centrų internetiniuose tinklalapiuose.
 3. Fotonuotraukose užfiksuota praktikumo praktinės dalies medžiaga, kuri bus panaudota konditerių  rengimo mokomąjame procese.
 4. Parengti 3 pasirinktų gaminių aprašai naudojami konditerių rengimo mokomąjame procese visuose siunčiančiuose centruose.
 5. Parengti 3 praktikos eigą iliustruojančių el. nuotraukų rinkiniai naudojami ruošiant informaciją stendams, pateikiami centrų internetiniuose tinklalapiuose, naudojami mokomąjame procese).
 6. Parengti 4 stendai siunčiančiosiose organizacijose (nuotraukomis pristatoma mobilumų eiga ir veikla, pateikiama informacija apie projektą, jo tikslus ir uždavinius, tikslinę dalyvių grupę).
 7. Sukauptų įspūdžių ir profesinės patirties sklaida praktikų metu ir/ar įsidarbinus maisto pramonės gamybinėse įmonėse.

Dalyvių atranka vyks 2013 m. rugsėjo/2014 vasario mėnesį.

Dalyvių atrankos kriterijai:

 1. Kandidatas turi būti konditerių specialybės mokinys;
 2. Užsienio (anglų) kalbos mokėjimas – užsienio k. dėstančio mokytojo rekomendacija;
 3. Bendrieji ir asmeniniai gebėjimai – grupės vadovo rekomendacija;
 4. Profesiniai gebėjimai – profesijos mokytojo rekomendacija;
 5. Dalyvio motyvacija – rašomas motyvacinis laiškas.

Mokiniai, norintys dalyvauti atrankoje, turi rašyti prašymą ir motyvacinį laišką. Dėl formų kreiptis į Vystymo skyrių (16 kabinetas, 4 a., Taikos pr. 133) arba pas savo grupių vadovus.  Prašymo dėl dalyvavimo atrankoje (mokinių) forma 

 

Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą.