TIKSLAI

Projekto tikslas – keistis gerąja praktika per tris skirtingus skaitmenizavimo aspektus:

  • mokymo skaitmenizavimas: e. mokymosi metodai ir skaitmeniniai įgūdžiai
  • profesinio mokymo priemonių skaitmenizavimas: mokymosi valdymas naudojant įvairias skaitmenines priemones (pvz., „Moodle“ ir kitas mokymosi bei mainų platformas)
  • skaitmeninimo profesinio mokymo paslaugos, skirtos nepalankioje padėtyje esantiems žmonėms: pritaikymas e. mokymuisi ir jo priemonėms besimokantiems asmenims: kokie yra jų poreikiai ir apribojimai?

Projekte dalyvaujančios organizacijos:

  • Internationaler Bund Berlin-Brandenburg gGmbH Region Brandenburg Nordost (Vokietija, projekto koordinatorius)
  • Kauno maisto pramonės ir prakybos mokymo centras (Lietuva)
  • Võrumaa Kutsehariduskeskus (Estija)

Projekto trukmė: 2018 spalis – 2020 kovas.

Skaitmeninė era paskatino ekonomikos ir įmonių veiklų pokyčius. Akivaizdu, kad nei bendrovės, nei mokyklos, nei mokymo centrai, nei visuomenė nėra tinkamai pasirengę šiems pokyčiams. Šiuo metu profesionalams, dirbantiems darbo rinkoje, reikia dirbti su informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) priemonėmis ir suprasti, kaip šios veikia.

Šių pokyčių integravimas (priėmimas) į profesinio mokymo ir lavinimo programas ir profesinio mokymo įstaigas užtrunka šiek tiek ilgiau. Kita vertus, skirtingose ES šalyse skaitmenizacija vyko ir tebevyksta skirtingu tempu. Kol daugelis laiko Estiją „skaitmenine valstybe“, kuri sugebėjo beveik visiškai skaitmeninti savo visuomenę, Vokietija yra laikoma gerokai atsilikusia sąryšyje su skaitmenizacija, ypač kalbant apie valdžios paslaugas ir skaitmeninį švietimą, o Lietuva yra kažkur viduryje (žr. “Skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indeksas”, 2017 m.).

Kalbant apie profesinį mokymą ir profesinį rengimą yra matomas akivaizdus poreikis prisitaikyti prie skaitmenizacijos tendencijų ir padaryti profesinį rengimą patrauklesnį įtraukiant IKT mokymąsi į mokymo programas. Studentai ir moksleiviai turi turėti reikalingus IKT įgūdžius šiuolaikiškoje darbo rinkoje. Šiuo metu egzistuoja gebėjimų atotrūkis tarp vis labiau skaitmenizuotos darbo rinkos ir profesinio rengimo mokymo, kuris yra teikiamas. Siekiant pašalinti įgūdžių atotrūkį, profesinio mokymo paslaugų teikėjai turi skaitmenizuoti savo mokymosi aplinką, kad mokiniai įgytų reikiamų įgūdžių ir būtų tinkamai pasirengę savo profesijoms. Tai ypač aktualu apie nepalankioje padėtyje esančius besimokančius asmenis, studentus, turinčius mokymosi sunkumų, kuriems reikia skaitmeninių įgūdžių ugdymo metodų, pritaikytų jų mokymosi greičiui ir poreikiams.

Projektą sudarys du tarptautiniai projekto susitikimai ir trys studijų vizitai į kiekvieną dalyvaujančią partnerių organizaciją. Studijų vizitų metu vienas iš trijų minėtų aspektų bus pagrindinis dėmesys. Mokymosi vizitai susidės iš pristatymų, diskusijų, praktinių demonstracijų ir praktinio darbo stebėjimų. Po studijų vizitų bus parengta profesinio mokymo įstaigų skaitmeninimo gairė, kurioje bus aptariamos trys minėtos temos.

VEIKLA

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.