Paskelbtas  2013 m. vasario 21 d. Comenius daugiašalių mokyklų partnerysčių projektų konkursui pateiktų finansuojamų prioritetine tvarka Comenius daugiašalių mokyklų partnerysčių projektų paraiškų sąrašas

(nuoroda: http://www.smpf.lt/uploads/documents/2013%20COM%20DP%20rezultatai/Finansuojami%201.pdf)

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro projekto pavadinimas “Only aware can act FAIR – Students for sustainable food and trade” paraiškos Nr. LLP-COM-DP-2013-LT-00242 ir skiriama 21000€ dotacija.

  • Šeštasis, paskutinis, susitikimas Turkijoje (2015-04-18/2015-04-24 , Kayseri)
  • Penktasis projektinis susitikimas Lenkijoje (2015 m. kovo 8-13 d. Krokuvoje)
  • Ketvirtas projektinis susitikimas 2014 m. rugsėjo 24-26 dienomis Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre.
  • Susitikimas Suomijos ESPOO vidurinėje profesinėje mokykloje 2014 gegužės 11-16 dienomis.
  • Antrasis projektinis susitikimas 2014 kovo 23-28 dienomis Portugalijoje, Didaxis mokykloje.
  • Pirmasis projektinis susitikimas Vokietijoje  2013 lapkričio 24-29 dienomis.