Leonardo da Vinci mobilumo projektas Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0826 „Žuvies ir jūros gėrybių patiekalų gaminimo ir pateikimo ypatumai turizmo sektoriuje”

Projekto tikslas – tobulinti maistininkų (virėjų) specialybės trečio kurso mokinių iš 5 Lietuvos profesinio mokymo įstaigų profesines kompetencijas ir įgyti praktinius įgūdžius ruošiant žuvies bei jūros gėrybių patiekalus užsienio turizmo sektoriaus maitinimo įstaigose. Dalyviai praktiškai susipažins su virtuvės darbo organizavimo principais, šiuolaikinės įrangos naudojimu, žuvies bei jūros gėrybių patiekalų asortimentu, gamybos technologijomis bei patiekimu. Užsienyje įgytą patirtį mokiniai galės palyginti su mūsų šalies virtuve, žuvies bei jūros gėrybių patiekalų įvairove, panaudojimo galimybėmis, paruošimo būdais, gaminimo ypatumais, atras “naujų skonių”, tobulins įgytas profesines kompetencijas, įgys darbo patirties įgūdžių, lavins užsienio kalbos žinias ir komunikacinius gebėjimus.

Projekto partneriai:PANEVĖŽIO MARGARITOS RIMKEVIČAITĖS TECHNOLOGIJOS MOKYKLA Biržų technologijų ir verslo mokymo centras, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Utenos regioninis profesinio mokymo centras, Panevėžio prekybos ir paslaugų verslo mokykla.

Priimantys partneriai:
• PIETRE NERE S.R.L. (Italija) 2014-04-26/2014-05-25 (įspūdžiai)
• Land und Forstwirtschaftlicher Betrieb (Austrija) 2014-03-16/2014-04-14 (įspūdžiai)
• Paragon Europe (Malta) 2014-04-22/2014-05-20 (įspūdžiai)

Planuojami rezultatai: Dalyviai surinks fotografuotos/filmuotos medžiagos iš vizitų Italijoje, Maltoje, Austrijoje, susijusios su projekto tema ir tikslais (apie šių šalių virtuvės skirtumus bei panašumus, žuvies bei jūros gėrybių patiekalus, patiekalų receptūras; gaminimo būdus, laikymo bei patiekimo sąlygas ir kt.). Sukaupta vaizdo medžiaga bus pristatyta metodiniame posėdyje, kurio metu bus įvertintas ir aptartas projekto naudingumas, pasiekti rezultatai, perspektyvos, bendradarbiavimo galimybės, nauji projektai. Projekto rezultatai (surinktos medžiagos aplankai) bus panaudoti profesinio mokymo populiarinimui, o dalyvių surinkta medžiaga naudojama teorinio ir praktinio mokinių mokymo metu kaip papildoma, metodinė medžiaga. Pagal vizituose dalyvavusių mokinių patirtis bus parengti stendai, kurie bus patalpinti mokyklose ir eksponuojami 2014 m. birželio-rugsėjo mėn.

Praktikos metu mokiniai įgys profesinių įgūdžių, patirties bei kompetencijos. Tai jiems padės geriau prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos sąlygų, padės įsidarbinant.

Dalyvių atrankos kriterijai:
• Noras ir profesinė motyvacija dalyvauti projekte;
• Geri užsienio kalbos įgūdžiai;
• Profesijos dalykų pažymių vidurkis;
• Komunikaciniai gebėjimai;
• Pareigingumas, pamokų lankomumas, bendras pažangumas.

Dalyvių atranka – vyks gruodžio mėn. Mokiniai, norintys dalyvauti atrankoje, turi rašyti prašymą, kurio formą galite rasti faile prasymas dalyvauti projekte PANEVEZYS arba kreiptis į Vystymo skyrių (2 a., Taikos pr. 133).